Lyt til artiklen:

Råstoffer: Transporten afgørende for CO2-aftryk

00:00
Hastighed: ???x
03:47

Abonnementsartikel

Der er behov for flere gravetilladelser i grusgravene, for kun ved lokal forsyning af råstoffer til de store byggerier kan CO2-belastningen holdes nede, mener NCC.

Den store Nyrand Grusgrav ved Kalundborg er en af de grusgrave, hvor NCC har været i gang med en omfattende miljøvaredeklaration (EPD'er) af alle pladsens sten-, grus- og sandmaterialer. Arbejdet har blandt andet betydet, at man har strammet op og effektiviseret kørselsmønstre og tomgangstider for grusgravens maskiner.

Et godt eksempel er gravefronten i den nordlige ende af graveområdet, hvor man producerer råmaterialer til stabilgrus og bundsikring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betyder i praksis, at der først kommer en ny råstofplan for de to regioner i 2028 med nye råstofområder.

Lars Møller Nielsen, NCC Industry

- Tidligere kørte to læssemaskiner mere eller mindre i pendulfart til lastbilerne på toppen. Men ved at sætte transportbånd i enden af sorterværket, får vi nu flyttet materialet op ad den vej. Det sparer vi mange liter diesel ved - og for øvrigt også en gummiged, fortæller procesmedarbejder Peter Malchau til Maskinteknik, da vi er på besøg i grusgraven.

rich-media-3
Procesmedarbejder Peter Malchau. Foto: Torben Jastram.

Små og store tiltag

Den slags små og store tiltag er der foretaget masser af i den store grusgrav, som samtidig er nabo til en asfaltfabrik. Fabrikken får materiale fra grusgraven. På den måde undgår man transportvejen og det har en positiv indflydelse på asfaltens EPD.

Transporten er nemlig den helt store synder, når det kommer til råstoffernes CO2-aftryk, og derfor er teknisk chef for Råstoffer under NCC Industry, Lars Møller Nielsen, frustreret over, at både Region Sjælland og Region Sydjylland har besluttet ikke at udarbejde en ny råstofplan i 2024.

rich-media-4
Ved at sætte transportbånd i enden af sorterværket, spares der mange liter diesel ved - og for øvrigt også en gummiged, fortæller procesmedarbejder Peter Malchau. Foto: Torben Jastram.

- Det betyder i praksis, at der først kommer en ny råstofplan for de to regioner i 2028 med nye råstofområder. Først når den plan er vedtaget, kan der søges om råstofindvinding i de nye graveområder. Sagsbehandling og efterfølgende mulig behandling i klagenævnet vil erfaringsmæssigt tage minimum fire år. Det vil sige, at først i 2032 vil det være muligt at indvinde råstoffer fra de nye graveområder, fortæller han.

Meget mere transport

Resultatet bliver ikke mangel på råstoffer, men derimod at i stedet for lokal forsyning af råstoffer i f.eks. Københavnsområdet fra Roskilde vil det være nødvendigt med transport fra Vestsjælland eller import fra udlandet. En tilsvarende situation er gældende for Fyn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Manglende tilladelser har nogle steder allerede reduceret den årlige produktion. Ifølge Danmarks Statistik faldt indvindingen i Roskildeområdet fra 4,8 millioner tons i 2021 til 4,1 millioner tons i 2022. Og da byggeaktiviteter i Københavnsområdet samtidig var uændret, blev der alt andet lige transporteret ca. 0,7 mio. tons materiale fra det øvrige Sjælland og havnene til hovedstadsområdet med deraf følgende øget klimabelastning.

Forbedringer drukner

- Den grønne omstilling handler ikke kun om at øge mængden af genanvendte råstoffer. Der skal også være fokus på at minimere antal kørte kilometer med råstofferne. Hvis transportafstand øges fra 20 til 100 kilometer, vil det betyde fem gange større udledning af CO2, fastslår Lars Møller Nielsen.

rich-media-6
Foto: Torben Jastram.

NCC er i disse år ved beregne EPD'er på samtlige materialer for koncernens i alt 18 danske grusgrave og søpladser. Men de mange små optimeringer og forbedringer i koncernens egne processer drukner fuldstændig, hvis materialer derefter skal transporteres over alt for store afstande med for højt CO2-aftryk til følge.