Lyt til artiklen:

Tidlig dialog med Arbejdstilsynet forebygger arbejdsmiljøproblemer

00:00
Hastighed: ???x
03:11

Abonnementsartikel

Arbejdstilsynet tilbyder tidlig og løbende dialog om arbejdsmiljø til bygherrer på store bygge- og infrastrukturprojekter, inden der er byggeplads.

Tidlig inddragelse af Arbejdstilsynet.

Det skal gøre det nemmere for bygherrer, projekterende og rådgivere at sikre rammerne for et sikkert og sund arbejdsmiljø allerede inden, projektet er udbudt, og byggepladsen er etableret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et tilbud som Nyt Hospital Nordsjælland har benyttet sig af, og som har været et afgørende bidrag til byggeprojektet, fortæller bygherre. Det skriver Arbejdstilsynet i en pressemeddelelse.

- Det har været en fordel at inddrage Arbejdstilsynet i designfasen, da det giver mulighed for tidlig identifikation og forebyggelse af mulige situationer, som senere kan vise som udfordringer, eller af problemer under byggeprocessen eller driften, fortæller Filipa Alves, bygherre på Nyt Hospital Nordsjælland, i pressemeddelelsen.

Bidrag til forbedring

Et hospital er et projekt med en høj grad af kompleksitet og krav.

- Så i byggefasen har det været meget vigtigt, at den løbende dialog efterfulgt af myndighedernes tilsyn på byggepladsen har bidraget til forbedring af mere sikre arbejdsmetoder, forebyggelse af ulykker og overholdelse af sikkerhedsreglerne hos alle interessenter og parter, der er involveret i projektet.

- Arbejdstilsynets tidlige inddragelse i vores projekt har været et afgørende bidrag til vores forpligtelse til altid at søge at forbedre det sikre arbejdsmiljø i projektets levetid og for hospitalets fremtidige brugere, siger Filipa Alves.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Muligt at forebygge

Dialogen om det forebyggende arbejdsmiljøarbejde er et tilbud til bygherren og kan være afgørende for arbejdsmiljøforholdene i hele byggefasen og efterfølgende ved vedligeholdelse og servicearbejde på bygningen.

Nedriveruddannelsen rykker på byggepladsen

Se også:

Nedriveruddannelsen rykker på byggepladsen

Ved at tænke sikkerhed og sundhed ind helt fra begyndelsen er det muligt at forebygge arbejdsmiljøproblemer, ulykker og mulige ekstraomkostninger bedst muligt.

Derfor tilbyder Arbejdstilsynet tidlig og løbende dialog om sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljøkoordinering, lyder det.

Store, komplekse projekter

Tilbuddet om tidlig dialog er en del af Arbejdstilsynets tilsynsindsats med store infrastruktur- og byggepladsprojekter og retter sig mod udvalgte og komplekse projekter med en høj andel af udenlandsk arbejdskraft og en forventet anlægssum på 0,5 milliarder kroner.

Ny handlingsplan skal forebygge arbejdsulykker

Se også:

Ny handlingsplan skal forebygge arbejdsulykker

- Tidlig inddragelse af Arbejdstilsynets tilsynsførende er et vigtigt og forebyggende redskab, siger Tim Thore Fugl Klastrup, teamchef for Tilsyn med store infrastruktur- og byggeprojekter, SDI-projekter, i Arbejdstilsynet, og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På den måde får den tilsynsførende bedre indblik i byggeriets processer og kan indgå i en drøftelse sammen med bygherren om, hvilke arbejdsmiljøtemaer der bør fokuseres på helt fra begyndelsen og langt inden, skader, påbud og ekstraudgifter er en realitet.

Tidlig dialog mellem bygherre og Arbejdstilsynet:

  • Kortlægning af byggeprojektet og af relevante arbejdsmiljømæssige fokuspunkter i projekterings- og byggefasen.
  • Bygherres styringsredskaber og plan for arbejdsmiljøkoordinering og sikkerhedsmøder på byggepladsen.
  • Krav til arbejdsmiljø i udbud og kontrakter med virksomhederne.
  • Bygherres initiativer for at sikre, at virksomhederne anmelder alle anmeldepligtige arbejdsulykker.
  • Overvejelser om kultur- og sprogbarrierer.
  • Bygherres arbejdsmiljøkoordinators rolle og beføjelser.
  • Arbejdstilsynets rolle og virke på byggepladsen.

Kilde: Arbejdstilsynet.