Lyt til artiklen:

Grå betonproducenter øger grønne ambitioner

00:00
Hastighed: ???x
04:41

Abonnementsartikel

I 2019 udgav Dansk Beton i regi af Bæredygtig Beton initiativet et roadmap med et mål om at halvere CO2-aftrykket fra betonbyggeri i 2030. Meget er sket siden da, og i et nyt roadmap fremskriver betonbranchen til 70 procent.

Dansk Beton, som er initiativtager til Bæredygtig Beton initiativet, har med hjælp fra Teknologisk Institut udarbejdet det nye roadmap på baggrund af udviklingen siden 2019. Meget er sket i branchen siden da, og den nye og mere ambitiøse målsætning udspringer blandt andet af cementindustriens hævede målsætninger for 2030.

- Betonindustriens største aftryk ligger i den cement, der indgår i betonen, så når cementindustrien hæver barren, er det oplagt at genberegne betonindustriens målsætning under antagelse af, at cementindustrien lykkes, siger Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor er vi meget tilfredse med, at betonbranchen nu er klar til at revurdere målsætningen og løfte barren med en reduktion af CO2-aftrykket med 70 procent i 2030 sammenlignet med 2030.

Valid fremskrivning

- Mange præsenterer målsætninger uden fremskrivning for CO2-reduktioner, men her kommer vi med en valid fremskrivning af CO2-reduktionener for vores branche, supplerer Casper Mathiasen, bestyrelsesleder i Dansk Beton og direktør i Unicon.

Han understreger, at det er vigtigt, at betonbranchen hele tiden flytter sig og samtidig sikrer, at alle visioner er velunderbyggede og faktuelle.

- Den nye målsætning for betonindustrien vil være et pejlemærke for Dansk Betons medlemmer i de kommende år og være grundlaget for de aktiviteter, der igangsættes i betonindustrien, lyder det.

Beton- og cementindustrien har hævet ambitionerne om at reducere CO2-udledningerne frem mod 2030. I Aalborg Portlands roadmap frem mod 2030 er målsætningen at reducere deres Scope 1-udledninger med 73 procent frem mod 2030.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Herudover er der opdaterede ambitioner for CO2-reduktioner med hensyn til armeringsfremstilling og delmaterialer til beton. Samtidig forventes yderligere elektrificering i betonindustrien, og Energistyrelsen forventer signifikante reduktioner i udledningsfaktoren for el og fjernvarme.

Samlet set forventer betonindustrien at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 i forhold til 2019, svarende til en reduktion på 1.044 KT CO2. Dette er baseret på en antagelse om, at produktionsmængderne er på niveau som i 2019.

Fremskrivningen af forventet CO2-udledning i 2030 er baseret på følgende antagelser:

Produktionsmængderne er på niveau som i 2019. Antagelsen bygger på en forventning om, at betonmængder til byggeri vil falde som resultat af mere ressourceeffektivt byggeri, mens betonmængderne til anlæg vil stige som resultat af behovet for nye anlæg i den grønne omstilling og klimatilpasning, fx kystsikringer og energianlæg.

Cementfremstillingen (scope 3) følger visionerne fra Aalborg Portlands roadmap for 2030, hvor det antages, at der sker en 73 procents reduktion i CO2-udledningerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der opnås 10 procents CO2-reduktion hos betonproducenterne som følge af optimerede betonrecepter med reduceret cementindhold i betonen.

Cement importeret fra udlandet (scope 3) opnår samme CO2-reduktioner som visionerne i Aalborg Portlands roadmap.

Armeringsfremstilling (scope 3) opnår 50 procents CO2-reduktion jf. roadmap fra stålindustrien.

Fremstilling af delmaterialer til beton (scope 3) opnår 50procents CO2-reduktion.

For betonproducenternes scope 1 - transport af beton - forventer fabriksbetonindustrien, at en stor del af flåden er elektrificeret. Transport af betonelementer vil være mindre elektrificeret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For betonproducenternes scope 2 - udledninger på fabrikkerne - forventes markante reduceringer som følge af Energistyrelsens fremskrivninger for energiforsyning.

Samlet set er der regnet med en reduktion for betonproducenterne på 50 procent for scope 1 og 2, og det er valgt at betragte dem samlet, da det udgør en mindre del af det samlede aftryk.

Download Bæredygtig Beton initiativets nye Roadmap her