Lyt til artiklen:

E20-projekt ind i ny fase

00:00
Hastighed: ???x
02:14

Abonnementsartikel

Der skal bygges nødspor på motorvejsstrækningen mellem Korsør og Vemmelev, og derfor går Vejdirektoratet nu i gang med at lave en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

I den politiske aftale Infrastrukturplan 2035 blev der afsat midler til at opgradere E20 Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev med et nødspor, så der bliver skabt bedre fremkommelighed for eksempelvis redningskøretøjer i forbindelse med hændelser.

Men før anlægsarbejdet kan begynde i 2026, som det er planlagt til, skal der først udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Det arbejde går Vejdirektoratet i gang med nu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formålet med miljøkonsekvensvurderingen er at undersøge, hvordan nødsporene kan anlægges, og hvordan projektet vil påvirke beboerne i området, landskabet og dyrelivet, trafikken, kulturarv og meget andet. Vejdirektoratet undersøger også, hvor meget det vil koste at anlægge vejen, og hvilke samfundsøkonomiske gevinster det vil medføre.

Som en del af undersøgelsen vil der ud over at undersøge, hvordan der kan etableres nødspor, også skulle ske en tilpasning af de eksisterende rampeanlæg, afvandingsforhold og bassiner.

Der er i dag flere steder langs motorvejsstrækningen, hvor der er stærkt støjbelastede boliger, herunder lokaliteterne ved Svenstrup og Tjæreby, hvor der i dag ikke er støjafskærmning. Udbygningen kan give anledning til ændret støj, både i forhold til støjforhold under anlægsarbejdet, og når motorvejsstrækningen er opgraderet. Dette vil derfor blive undersøgt i projektet. Baseret på undersøgelserne af støjforholdene vil det blive vurderet, i hvilket omfang der bør indgå støjreducerende foranstaltninger i projektet.

Når miljøkonsekvensvurderingen er færdig ved årsskiftet 2024-25, vil der blive afholdt en offentlig høring og i den forbindelse også et borgermøde. Når høringen er afsluttet, skal der vedtages en anlægslov, og herefter vil de mere detaljerede forberedelser til at bygge projektet gå i gang. Dette sker formentlig i 2026, og der går herefter omkring 4 år, før projektet kan stå færdigt.