Lyt til artiklen:

En af landets største entreprenører kan vinde Høfde 42-udbud

00:00
Hastighed: ???x
04:07

Abonnementsartikel

En samlet økonomisk ramme til oprensningsprojektet er sat, men Region Midtjylland har endnu ingen garanti for, at Folketinget afsætter pengene.

Regionsrådet skal på et møde 20. marts beslutte, om de vil indgå kontrakt med entreprenørvirksomheden Arkil A/S om oprensningen af Høfde 42.

Arkil, Fortum Waste Solutions A/S og Krüger A/S bød på opgaven, og alle tre levede op til kravene i EU-udbuddet. Men Arkil scorede bedst i evaluering af tilbuddene ud fra de krav og kriterier, der var i udbuddet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse

- Det er glædeligt, at vi har tre virksomheder, der rent faktisk kan løse opgaven. Men prisen er en væsentlig faktor, og der er cirka 250 millioner kroners forskel på den dyreste og den billigste. Arkil har den bedste pris og samtidig en rigtig god løsning, der fuldt ud lever op til alle kvalitetskriterierne.

- Samtidig er er mange udgifter ud over det, som entreprenøren skal have. Så vurderingen er altså, at oprensningsprojektet totalt set har behov for en økonomisk ramme på 728 millioner kroner, siger Bent Graversen (V), formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, i pressemeddelelsen.

- Begynder at blive kritisk

Dog venter Region Midtjylland på en garanti for pengene, før kontrakten kan underskrives.

- I finansloven for 2023 var der en særskilt hensigt om, at en fordyrelse af Høfde 42-oprensningen kan finansieres med midler fra Folketingets "grønne råderum" eller "grønne fond".

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har jo brugt ventetiden på pengene til at gennemføre EU-udbuddet, så der hele tiden er fremdrift, men nu begynder det at blive kritisk. Vi vil jo gerne kunne underskrive en kontrakt med vinderen, så snart regionsrådet har behandlet sagen 20 marts, siger Bent Graversen.

Høfde 42 oprensning igen udskudt

Se også:

Høfde 42 oprensning igen udskudt

I december 2023 skrev regionsrådsformand Anders Kühnau til finansministeren og miljøministeren for at minde om, at Høfde 42-oprensning har brug for penge til at indgå kontrakt og afslutte udbudsforretningen, oplyser Region Midtjylland.

Arkils oprensningsmetode

Et af kravene i udbuddet er blandt andet, at der skal bruges termisk oprensning til at fjerne forureningen.

Oprensningen skal foregå på eller ved Høfde 42, så der ikke skal transporteres store mængder forurenet jord og sand væk fra området af både sikkerheds- og klimahensyn.

Arkil vil udnytte, at forureningen allerede er omkranset af en spunsvæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indenfor spunsen skal der etableres fire "behandlings-celler" på hver cirka 6.200 kubikmeter med dobbelt spunsvæg, hvor selve oprensningen skal foregå med brug af gasbrændere til opvarmning.

Den rensede jord fra cellerne skal tilbage i området, og stranden bliver reetableret, når al jorden og sandet er blevet behandlet.

Tre virksomheder vil rense op ved Høfde 42

Se også:

Tre virksomheder vil rense op ved Høfde 42

Hvis og når regionsrådet indgår kontrakt med Arkil, skal der sikres miljøgodkendelse med videre, inden anlægget kan etableres, og oprensningen kan sættes i gang.

Oprensningen vil formentlig være gennemført i 2030, forventer Region Midtjylland.

Høfde 42

Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 50'erne og 60'erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.

Kemikaliedepotet på Høfde 42 blev i 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Den blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten.

Vandstanden afgør arbejdsdagene på dige-projekt

Se også:

Vandstanden afgør arbejdsdagene på dige-projekt

Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder syv tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der blandt andet har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.