Lyt til artiklen:

Udgravningen til Nordhavnstunnelen går i gang

00:00
Hastighed: ???x
03:29

Abonnementsartikel

Nordhavnstunnelen - et af Københavns største infrastrukturprojekter - går ind i en ny fase. Vejdirektoratets entreprenør Besix - MTH JV går i gang med at grave ud til selve tunnelen, som skal forbinde Østerbro og Nordhavn.

Først blev der sejlet sand ind og en stor del af Svanemøllehavnen blev fyldt op. Så blev der vibreret og banket spuns, sat sekantpæle og jord- og opløftsankre. Nu er det til at se en ende på de seneste mange måneders støjende arbejder i forbindelse med anlæg af Nordhavnstunnelen, og entreprenøren skal nu til at fjerne jord og sand for at give plads til selve støbningen af tunnelen.

For at bygge Nordhavnstunnelen skal der graves ud og herefter støbes betonbund, -sider og -loft i udgravningen, som efterfølgende bliver dækket til, så lystsejlerne kan få deres havn tilbage om et par år. Mere end 270.000 kubikmeter jord vil i den kommende tid forlade byggepladsen på Nordhavnssiden og bliver kørt i depot - ligeledes i Nordhavnen. Derudover vil mere end 90.000 kubikmeter jord blive nyttiggjort i forbindelse med anlægget af tunnelen. Dertil kommer jord og sand fra Kalkbrænderiløbet og Svanemøllehavn. En del materialer vil også blive placeret i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet for at sænke antallet af lastbiltransporter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udgravning af tunneltraceet kommer til at foregå hele 2024. Sideløbende vil arbejdet med at støbe selve tunnelen blive igangsat. Efter planen går støbningen af tunnelen i gang i løbet af sommeren 2024.

rich-media-2
Udgravningen starter op på Nordhavnssiden, i det område der er markeret med blå på ovenstående kort. Herefter er planen, at entreprenøren rykker til Svanemøllehavn i forsommeren (markeret med rød) og ender på byggepladsområdet ved Færgehavnsvej (markeret med gul)

- Vi er glade for, at vi stort set kom i mål med de støjende aktiviteter fra vibrering og hamring af spuns hen over efteråret og vinteren trods udfordrende vejr med megen nedbør og blæst, som gjorde det svært for vores entreprenør. Vi kommer heller ikke udenom en lille forsinkelse i projektet, men heldigvis ikke i et omfang, der ikke kan indhentes over de kommende måneder. En ny stor aktivitet skal i gang. Nu skal vores entreprenør nemlig til at grave ud til selve tunnelen, så de senere i år kan komme i gang med støbningen, siger Mette Stender, projektleder i Vejdirektoratet.

I første omgang starter arbejdet med at grave ud til tunnelen i Nordhavn. Her skal jorden ikke transporteres så langt, da den skal til et jorddepot også i Nordhavn.

Fjernvarmen rulles ud i Frederikssund

Se også:

Fjernvarmen rulles ud i Frederikssund

I løbet af forsommeren starter udgravningen op på Østerbrosiden. Her skal en stor del af de mange ton sand, mere end 337.000 tons sand i alt, der blev fyldt i Svanemøllehavnen for et års tid siden igen fjernes i tunneltraceet. I første omgang bliver sandet genbrugt på byggepladsen til adgangsveje og til at styrke arbejdsplatformen.

- Det er rigtig meget sand og jord, vi skal have væk fra byggepladsen, og når udgravningen kommer op i kadence i løbet af foråret og sommeren, vil der forventeligt være op til 200 daglige lastbiltransporter fra Svanemøllehavnside og Nordhavn, siger Mette Stender.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nordhavnstunnelen bliver en 1,4 kilometer lang tunnel, som skal skabe mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. Adgangen til havneaktiviteterne i området bliver også forbedret og en stor del af den tunge trafik vil blive flyttet væk fra det øvrige vejnet på Østerbro.

Vejdirektoratet anlægger Nordhavnstunnelen i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn.