Lyt til artiklen:

Havneudvidelse droppes i Aarhus

00:00
Hastighed: ???x
01:43

Efter en gevaldig lussing fra Planklagenævnet, der vendte tommelen nedad for lokalplanen for en stor udvidelse af Aarhus havn, har forligspartierne bag planerne droppet den store udvidelse - i det mindste i en årrække.

Baggrunden for beslutningen er blandt andet hensynet til at kunne realisere det moderne rensnings- og ressourceanlæg Aarhus ReWater, der skal erstatte Marselisborg, Viby og Åby rensningsanlæg. ReWater har været planlagt sideløbende med havneudvidelsen og er afgørende for at sikre fremtidens rene spildevand i Aarhus og dermed skåne vandmiljøet i søer, åer, vandløb og i Aarhusbugten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden konstaterer aftalepartierne, at det fremadrettet er vanskeligt at se en vej for en havneudvidelse, medmindre staten går ind i processen i form af en anlægslov. Havneudvidelsen har en tidshorisont på 30 år, mens en kommune med Planklagenævnets afgørelse alene kan lokalplanlægge for 12 år også for denne type anlæg.

Efter Planklagenævnets afgørelse 28. maj 2024, der forkastede lokalplanen for havneudvidelsen og blotlagde en række procedurefejl, er tidsplanen for havnesagen fortsat uafklaret. Der er brug for tid til at genopbygge tilliden. Derfor ønsker partierne at holde fuldt fokus på at gøre ReWater til virkelighed.

Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet med etableringen af en ny dry port-løsning for Aarhus Havn.