Markeds- og prisudviklingen på økologiske frø er opadgående og har ikke været mærket af krisen. Danmark, Tyskland og England er de største markeder, og en aftale med EU og USA har åbnet op for lettere adgang til det nordamerikanske marked

Der dyrkes økologiske varianter af alle græsfrøarter i Danmark. Det meste af arealet udgøres af almindelig rajgræs, og derefter følger rød- og hvidkløver. Der er tre firmaer på frømarkedet i Danmark. DLF-Trifolium, Hunsballe A/S og Barenbrug. DLF-Trifolium er størst og har i 2013 kontrakt på godt 3.000 hektar økologiske frø. Det er en lille stigning i forhold til 2012.

- Der har været en opadgående trend på prisen i de senere år. Det er et forholdsvis stabilt marked, der ikke har været påvirket af krisen. Danmark er vores største marked, og derefter følger Tyskland, England og USA, siger Søren Halbye, salgs- og marketingdirektør hos DLF-Trifolium.

Sidste år indgik EU og USA en aftale, der gør handlen med vegetabilske økologiske råvarer over Atlanten lettere. Før krævede det en ekstra certificering at afsætte eksempelvis økologiske græsfrø til USA.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det betyder mindre bureaukrati og, at det bliver nemmere for os at levere frø til Nordamerika. Men vi har ikke set en markant effekt af det endnu, siger Søren Halbye.

Samme udbytter som konventionelle

De dygtige økologiske frøproducenter ligger på mellem 75 og 100 procent af udbytterne i konventionel frøavl. Dertil kommer, at pristillægget for økologiske frø ligger mellem 50 og 75 procent.

- Vi mærker en stigende efterspørgsel på det danske marked og i Europa på økologiske frø. Der er gode penge i det, for de dygtige avlere, siger Carsten Jørgensen, avlsleder hos Hunsballe Frø A/S.

Til eksempel ligger prisen på økologisk engrapgræsfrø ifølge Carsten Jørgensen på 35-40 kroner pr. kg.

For Hunsballe er de største markeder Tyskland, England og med Danmark, Sverige og Frankrig på en delt tredjeplads. Hos firmaet har man mærket en effekt af sidste års aftale mellem EU og USA.

- Ugen efter, at aftalen var indgået, fik vi den første efterspørgsel fra USA på økologiske græsfrø. Det er ikke et stort marked endnu, men priserne er fornuftige, siger Carsten Jørgensen.

Det meste går til England

Barenbrug er en relativ ny spiller på markedet for økologiske frø. Her har man næsten fuldtegnet kontrakterne for 2013-høsten.

- Langt størstedelen af frøene går til England. Vi mangler i øjeblikket at tegne lidt kontrakter på økologisk rajgræsfrø, de andre arter har vi fuldtegnet, fortæller Poul Sejersen, Barenbrug.

- Vi producerer kun til internt brug i Barenbrug-gruppen. USA-aftalen kan give eksportmuligheder, der påvirker os i fremtiden, men gør det ikke endnu, siger Poul Sejersen.

Ifølge ham er det en fornuftig forretning at dyrke økologisk frøgræs, hvis fagligheden er i orden.

- Der er nogle økologer, der virkelig er dygtige til at producere og som ligger med et meget højt dækningsbidrag. Men det kræver også noget af landmanden, understreger Poul Sejersen.