500 skovejere og repræsentanter for virksomheder, der handler med træ, mødte op for at høre om nye regler.

Naturstyrelsen har sammen med Dansk Skovforening og flere træimporterende virksomheder netop afsluttet en række informationsmøder om nye regler for handel med træ.

Reglerne betyder, at virksomheder der køber træ, fremover skal sikre sig, at træet er lovligt produceret. Det kan man blandt andet gøre ved at undersøge, om træet kommer fra truede træarter eller fredede områder.

En anden vigtig konsekvens af de nye regler er, at ulovligt træ fremover kan konfiskeres. Før i tiden kunne ulovligt træ sælges videre når først, det var handlet, og for eksempel var kommet ind i Danmark.

Naturstyrelsens råd

De nye regler for handel med træ gælder også danske skovejere. Her drejer det sig blandt andet om, at man skal kunne dokumentere, at arbejdsmiljø og naturbeskyttelsesregler bliver overholdt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det vil ofte være en rigtig god idé at forsyne entreprenører eller andre, der arbejder i skoven, med kort, der viser skovmoser, Natura 2000-områder og anden sårbar natur. Så man ikke ved en fejl kommer til at overtræde nogle regler, mens man henter træ ud af skoven, siger fuldmægtig Niels Bølling, Naturstyrelsen.

Han peger på, at hvis skovejerne vælger at lade sig certificere efter FSC- eller PEFC-ordningen, vil de også få et væsentligt bidrag til at sikre, at deres skovdrift lever op til reglerne.

Læs og se mere

Danmark er et af de første EU lande, der omsætter EU's nye forordninger til regulering af handel med træ og træprodukter til danske regler.

Læs mere om ulovlig tømmerhugst og de nye regler for handel med træ på Naturstyrelsens hjemmeside - klik her.

Se en lille video fra et informationsmøde, der blev afholdt den 25. april - klik her.