Abonnementsartikel

Nedbrydningsmaterialer skal revurderes, så det går fra at være affald til at blive en værdifuld ressource.

Traditionelt er materialerne fra en nedbrydning stort set værdiløse. Måske lige med undtagelse af betonen som ofte knuses, og ender som vejfyld. Men alt det, skal der vendes op og ned på, og Kolding Kommune agter at være spydspidsen. På en workshop, der blev afholdt fredag den 12. oktober, i forbindelse med et pilotprojekt om genbrug af nedrivningsmaterialer i nyt byggeri, holdt de involverede parter oplæg om genbrug ved nedbrydning. Konkret handlede det om Beredskabsstyrelsens gamle bygning på Lykkegårdsvej i Kolding, som skal nedrives på en måde, så mest muligt kan genbruges i den nye bygning, der skal være på grunden.

Kæd processerne sammen

RGS Nordic har, sammen med DJ Miljø og Geoteknik og Søndergaard Nedrivning, kortlagt ressourcerne i den bestående bygning. Parterne har derefter nøje planlagt nedrivningen, så ressourcerne i bygningerne kan genanvendes bedst muligt i fremstilling af nye byggevarer. Firmaet RGS Nordic kommer til at stå for saneringen af bygningen. Bæredygtighedschef Ebbe Naamansen fra RGS Nordic siger, at saneringen indebærer, at firmaet skal tage betonen ud af de eksisterende bygninger, sortere det, gøre grunden klar til en ny bygning og endelig skal det dokumenteres, at tingene er fjernet. Han sluttede indlægget af med at sige, at det for RGS Nordic var et vigtigt projekt, og håbet var, at der ud af denne nye ide, kan opstå et frit og industrielt marked, der opnår økonomisk bæredygtighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Cirkulær beton

Niels Søndergaard, der er direktør i DK Beton, var den næste i rækken, og han skjulte ikke, at det med genbrug i stor skala var nyt for DK Beton. Men i samme åndedrag gjorde han opmærksom på, at man så rigtig mange muligheder i projektet.

- I forbindelse med denne opgave har vi udført nogle forsøg med brugen af knust genbrugsbeton eller cirkulær beton, som vi har valgt at kalde det. Forsøgene er faldet heldigt ud, og det er absolut noget, vi vil arbejde videre med. Rent geografisk ligger grusgrave ikke altid tæt på byggepladser, så også derfor er genbrug indenfor betonsektoren oplagt. Vores opgave er, at få det op i en støre skala, og få markedet til at efterspørge den cirkulære beton, understregede Niels Søndergaard.

Tror på genbrug

- Kort og godt tror vi på, det er fremtiden, lød det fra entreprisechef Karsten Sørensen fra Søndergaard Nedrivning. Han fortsatte med at sige, at den nye form for nedrivning kræver en anden tænkemåde end tidligere.

- Vi bliver i langt større grad end før nødt til at lægge vægt på, at få tingene adskilt. For kun på den måde kan vi hæve genbrugsandelen. Vi skal også have en større viden, så vi derved kan tilsikre, at den pågældende vare ikke er forurenet, inden den genbruges. Kort sagt er gårsdagens affald fremtidens resourcer, sluttede Karsten Sørensen af med at sige.

Handler om korrekt screening

Allan Kastrup, som er partner i DJ Miljø & Geoteknik lagde i sit indlæg vægt på ressourcer og planlægning, for ellers vil genbrugsprocenten ellers blive alt for lille, og dermed urentabel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dette mål kan kun opnås ved at screene bygningerne for genbrugsmaterialer og foretage en dokumentation. Altså foretage en nøje kortlægning af de ressourcer bygningen rummer. Ud af det opstår der så et varekatalog med alt det, der er brug- og salgbart, og dette katalog vil til slut kunne danne grundlag for en evaluering over dækningsbidragets størrelse efter salget af materialerne, lød det fra Allan Kastrup.