Den teoretiske del af kloakmestereksamen er blevet ændret, så den nu består af et projekt og en autorisationsprøve.

Inden man kan kalde sig kloakmester, skal man bestå en eksamen. Det er der ikke noget nyt i, men eksamen er lavet om.

Hvor eksaminanden tidligere havde syv timer til at besvare en skriftlig opgave, er der nu sat fire dage af til at udarbejde en projektopgave som en del af forløbets sidste modul. Projektet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse på 30 minutter.

Når projektopgaven er bestået, skal eksaminanden til en autorisationsprøve på to timer, der tages online, og som indeholder både multiple choice- og tekstbesvarelser.

Både eksaminander og faglærere har været glade for formen, særligt fordi de oplever, at prøven tager afsæt i deres daglige arbejde.

Uddannelseskonsulent Rasmus Zier

Byggeriets Uddannelse

Projektprøven og autorisationsprøven udgør sammen med den praktiske eksamen den kompetencegivende kloakmestereksamen.

Baggrunden for den nye projektorienterede form er et ønske om at gøre eksamen mere virkelighedsnær og realistisk.

Uddannelseskonsulent i Byggeriets Uddannelse og ansvarlig for eksamensuddannelserne, Rasmus Zier Bro, fortæller, at der allerede nu er gode erfaringer med prøveformen.

- Vi kørte den projektorienterede kloakmestereksamen som et pilotprojekt i 2017 med gode erfaringer. Både eksaminander og faglærere har været glade for formen, særligt fordi de oplever, at prøven tager afsæt i deres daglige arbejde, siger han.