Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Regnskab og boafslutning

Alpe El-Autorisation ApS

Meddelelsesnummer:
S28072022-25

CVR-nr.:
36088737

Kundgørelsesdato:
30.07.2022

Retskreds:
Retten i Viborg

I konkursboet

Alpe El-Autorisation ApS

CVR-nr.: 36088737

Kærgårdsvej 25
7860 Spøttrup

Sagsnr.: SKS 5-237/2022

holdes skiftesamling i Retten i Viborg, Mødelokale B129, Skifteretten, Klostermarken 10, 8800 Viborg,

fredag den 30.09.2022 kl. 09.00,

hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Boet afsluttes, medmindre en fordringshaver senest på afsluttende skiftesamling stiller sikkerhed for yderligere omkostninger ved boets behandling.

Retten i Viborg, den 28.07.2022.

Skifteret
Retten i Viborg

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame