Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

KPRM ApS

Meddelelsesnummer:
S10032023-378

CVR-nr.:
40898557

Kundgørelsesdato:
14.03.2023

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 09.03.2023 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

KPRM ApS

CVR-nr.: 40898557

Wilkensvej 17C, 2 tv
2000 Frederiksberg

Sagsnr.: K 512/23-E

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.03.2023.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 21.12.2022.

Likvidator har været udmeldt den 11.01.2023.

Som kurator er udpeget advokat Ole Larsen, Valkendorfsgade 16, 2., 1151 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 10.03.2023

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame