Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

Byggeselskabet DK ApS

Meddelelsesnummer:
S15032023-26

CVR-nr.:
40911464

Kundgørelsesdato:
17.03.2023

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 14.03.2023 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

Byggeselskabet DK ApS

CVR-nr.: 40911464

Niels Nergaards G 26
2300 København S

Sagsnr.: K 299/23-B

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 10.02.2023.

Som kurator er udpeget advokat Anders Hauge Gløde, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.03.2023

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame