Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

Versatile Coating Specialists ApS

Meddelelsesnummer:
S20032023-201

CVR-nr.:
43504568

Kundgørelsesdato:
22.03.2023

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 20.03.2023 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

Versatile Coating Specialists ApS

CVR-nr.: 43504568

Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Sagsnr.: K 627/23-K

tidligere adresse Søborg Hovedgade 94B, 2860 Søborg

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 20.03.2023.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 20.12.2022.

Likvidator har været udmeldt den 10.01.2023.

Som kurator er udpeget advokat Gunvor Sundgaard Happe, Søtorvet 5, 1371 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 20.03.2023

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame