Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

TJ-Gulventreprise ApS

Meddelelsesnummer:
S21032023-266

CVR-nr.:
41247711

Kundgørelsesdato:
23.03.2023

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 21.03.2023 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

TJ-Gulventreprise ApS

CVR-nr.: 41247711

Vesterbrogade 208
1800 Frederiksberg C

Sagsnr.: K 412/23-E

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.02.2023.

Som kurator er udpeget advokat Pierre Martin Ellegaard Adolfsen, Søtorvet 5, 1371 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 21.03.2023

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame