Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

TechVision Group ApS

Meddelelsesnummer:
S01062023-141

CVR-nr.:
42457116

Kundgørelsesdato:
03.06.2023

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 01.06.2023 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

TechVision Group ApS

CVR-nr.: 42457116

Kastanie Allé 16, 1
2720 Vanløse

Sagsnr.: K 1258/23-D

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 30.05.2023.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 01.03.2023.

Likvidator har været udmeldt den 22.03.2023.

Som kurator er udpeget advokat Piya Mukherjee, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 01.06.2023

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame