Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

Rosenlund Ejendomme ApS

Meddelelsesnummer:
S02062023-320

CVR-nr.:
38662597

Kundgørelsesdato:
06.06.2023

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 02.06.2023 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

Rosenlund Ejendomme ApS

CVR-nr.: 38662597

Vedbæk Strandvej 328
2950 Vedbæk

Sagsnr.: K 1272/23-F

under konkursbehandling på grundlag af en ophørt rekonstruktionsbehandling. Begæringen om rekonstruktion er modtaget den 02.06.2023.

Som kurator er udpeget advokat Michael Serring, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelser indgivet under den forudgående rekonstruktion vil blive taget i betragtning uden fornyet anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen og anmeldes.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 02.06.2023

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame