Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

Ådalens Smede- og Industriservice ApS under tvangsopløsning

Meddelelsesnummer:
S02062023-326

CVR-nr.:
42314676

Kundgørelsesdato:
06.06.2023

Retskreds:
Retten i Aarhus

Ved dekret af 02.06.2023 har Skifteretten i Aarhus taget

Ådalens Smede- og Industriservice ApS under tvangsopløsning

CVR-nr.: 42314676

Brendstrupgårdsvej 23, 1
8200 Århus N

Sagsnr.: SKS 43-20491/2023

under konkursbehandling efter begæring modtaget den 30.05.2023.

Kurator er advokat Christian Jul Madsen, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 02.06.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.
Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Christian Jul Madsen, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgjort pr. konkursdagen anmeldes.

Retten i Aarhus, den 02.06.2023.

Skifteret
Retten i Aarhus

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame