Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

Buller Basserne ApS

Meddelelsesnummer:
S06092023-165

CVR-nr.:
41153504

Kundgørelsesdato:
08.09.2023

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 06.09.2023 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

Buller Basserne ApS

CVR-nr.: 41153504

Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Sagsnr.: K 1399/23-B

tidligere adresse Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.06.2023.

Som kurator er udpeget advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Århus C.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 06.09.2023

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame