Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

Ejendomsmæglergruppen ApS

Meddelelsesnummer:
S12092023-365

CVR-nr.:
33078331

Kundgørelsesdato:
14.09.2023

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 12.09.2023 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

Ejendomsmæglergruppen ApS

CVR-nr.: 33078331

Lindevej 1B
2630 Taastrup

Sagsnr.: K 2115/23-K

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 07.09.2023.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 15.08.2023.

Likvidator har været udmeldt den 06.09.2023.

Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 2. tv, 1271 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.09.2023

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame