Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

S.A Entreprise ApS

Meddelelsesnummer:
S14092023-116

CVR-nr.:
42265519

Kundgørelsesdato:
16.09.2023

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 14.09.2023 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

S.A Entreprise ApS

CVR-nr.: 42265519

Farverland 4, 1
2600 Glostrup

Sagsnr.: K 2140/23-G

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.09.2023.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 16.08.2023.

Likvidator har været udmeldt den 05.09.2023.

Som kurator er udpeget advokat Andreas Kærsgaard Mylin, Indiavej 1, 2., 2100 København Ø.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 14.09.2023

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame