Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

Lasse´s Bilsyn ApS

Meddelelsesnummer:
S15042024-295

CVR-nr.:
43469363

Kundgørelsesdato:
17.04.2024

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 15.04.2024 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

Lasse´s Bilsyn ApS

CVR-nr.: 43469363

Langelinie ALlé 17
2100 København Ø

Sagsnr.: K 894/24-G

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.04.2024.

Selskabet har drevet virksomhed på adressen: Skomagergade 20, 6093 Sjølund.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 28.02.2024.

Likvidator har været udmeldt den 20.03.2024.

Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 1271 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.04.2024

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame