Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Konkursboer, Dekret

DB Kombi-Byg ApS

Meddelelsesnummer:
S18042024-295

CVR-nr.:
40868690

Kundgørelsesdato:
20.04.2024

Retskreds:
Sø- og Handelsretten

Ved dekret af 18.04.2024 har Sø- og Handelsretten skifteret taget

DB Kombi-Byg ApS

CVR-nr.: 40868690

Juelsmindevej 147
2610 Rødovre

Sagsnr.: K 933/24-B

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 17.04.2024.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 06.03.2024.

Likvidator har været udmeldt den 27.03.2024.

Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 18.04.2024

Skifteret
Sø- og Handelsretten

Viste data er automatisk udtræk og Maskinteknik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl. Maskinteknik påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside.

reklame