Du har en ubetalt faktura der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale den for at undgå en rykker på 100 kr.

Nyheder

Spæncom styrker BIM-fokus på salgssiden

31. maj. 2018 | Indrykket af Spæncom A/S

Skal skabe større transparens og værdi for kunderne og deres rådgivere på store byggeprojekter.

Del artiklen:

En nylig ændring i salgsafdelingen hos Spæncom skal fremover skabe større transparens og værdi for kunderne og deres rådgivere på store byggeprojekter. Sælgerne vil fremover koncentrere sig om salg og kundepleje, mens en nyoprettet afdeling for BIM og kalkulation stiller digitale ressourcer, kompetencer og simuleringsværktøjer til rådighed. Målet er tidlig involvering i projekterne, med tværfagligt samarbejde om den optimale løsningsmodel og prissætning.

Skruer op for digital tilgang

Til at lede den nyoprettede og fokuserede afdeling er Kim Schmeltz udnævnt til BIM- og Kalkulationschef.

– Essentielt for både kunderne og os er, at vi bliver inddraget i den tidlige fase i byggeprojekterne, forklarer han. - Et stort antal entreprenører, ingeniører og bygherrerådgivere ser klart fordelene i det tidlige samarbejde med tværfaglig sparring, og ikke mindst styrkerne ved udnyttelsen af de kraftfulde og detaljerede BIM-værktøjer. Hos Spæncom styrker vi nu intenst BIM-ressourcerne mod den tidlige involvering på salgssiden, og dette vil have stor effekt på de næste led i processen, de løsninger vi ender op med, og kvaliteten, transparensen og detaljeringsgraden i simuleringer og prissætning.

Mens sælgerne tager sig af den ’bløde’ side af salget og den direkte kontakt med kunderne herom, kigger BIM- og Kalkulationsafdelingen mere på de faste rammer, hvor det handler om økonomi, og hvor der sigtes mod at ramme en skarp prissætning ud fra fleksible simuleringer.

– Vi fokuserer meget på materialerne, selve konstruktionsdelen, og sammensætningen af bygningsprojektet, siger Kim Schmeltz. Vi bringer vores specialviden og erfaring i spil over for vores kunder og deres rådgivere, så vi med BIM-værktøjer kan nå frem til det optimale setup for byggeriet, og vi går meget ind i en analyse af, hvad det egentlig er, der giver kunden mest værdi i den sidste ende.

Vil gerne præge inputtet fra kunderne

Kim Schmeltz pointerer, at Spæncom foretrækker de byggeprojekter, hvor BIM-siden er opfyldt, og at virksomheden også klart ser en tidsgevinst i forhold til de traditionelle sager.

– Tidlig sparring på tværs, også med leverandørerne i et projekt, gør at der kan findes frem til et godt setup af løsninger, hvor forskellige faktorer kan justeres, leveringstiden forkortes, og prisen gøres mindre, uden at vi går på kompromis med kvalitet og funktionalitet.

– Vi vil gerne forsøge at præge vores kunder og rådgivere, så de leverer deres input til os på den mest hensigtsmæssige måde, siger Kim Schmeltz. – Jo tidligere involvering og dialog om projekterne, des tidligere og bedre har vi mulighed for at stille nogle effektive redskaber til rådighed for hele designløsningen. Jeg ser fx muligheden for at stille vores 3D-løsninger til rådighed i designfasen, så vi kan være med til at præge det input, vi får tilbage, og så kunden og rådgiverne anvender de standardløsninger, vi har hos os. Når materialet kommer ind i huset, har vi dermed langt bedre overblik, og ved, hvad løsningerne koster. Det gør, at vi kan give en mere nøjagtig prissætning, og at vi lettere kan modificere løsningerne ved at skrue op og ned for enkelte faktorer, fordi de rigtige værktøjer allerede er i spil fra starten, lyder det fra Kim Schmeltz.

– Når vi taler om design, er informationsniveauet og detaljeringsgraden ofte en udfordring. Men hvis vi stiller vores viden og redskaber til rådighed i en tidlig fase, højnes kvalitet og prissætning væsentligt, og der spares tid, fastslår Kim Schmeltz.

Præcisering og skarp prissætning

BIM – Bygnings Informations Modellering – vinder generelt indpas i byggebranchen på strategisk niveau, og omfatter såvel 3D-visualisering, simulering, samt tid og økonomi, ofte betegnet som 4D og 5D. Hos Spæncom har man arbejdet med 3D siden 2007, men de seneste år er der for alvor kommet gang i udviklingen, og Spæncom satser på eskalering af BIM på både design-, produktions-, og salgssiden. Den aktuelle ændring på salgssiden sætter fokus på den tidlige involvering i projekterne, med stor effekt på at opnå det bedste setup og den mest nøjagtige og optimale prissætning for kunden.

Dermed kan Spæncom bedre fortælle kunden om alternative løsninger, anbefale en løsning, og forklare og dokumentere over for kunden, hvad det vil betyde med hensyn til leveringstid og priser. Jo mere præcise man kan være omkring projektering og udførelse fra starten, jo større bliver gevinsten i de følgende led, fordi der opnås langt større klarhed, og ikke først senere skal til at afdække diverse risici og usikkerheder.


OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS produkter

Udvalgte PARTNERS arrangementer

reklame