BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//www.maskinteknik.dk//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.22// METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:20211206T214206CET-8459uV3fNF@www.maskinteknik.dk DTSTAMP:20211206T204206Z DESCRIPTION:Formål med kurset Vi oplever\, at der er et stigende behov for f ærdigheder inden for dette felt i forbindelse med kravsspecifikation\, pro jektering\, opførelse\, aflevering og drift af byggerier i Danmark. På dett e kursus får du trin-for-trin gennemgang af alle aktiviteter og dokumenter i Commissioning-processen til bygninger. Du får indblik i commissioning a ktiviteter i alle byggeriets faser helt fra aftaler og kontrakter med alle interessenter til et år inde i driftsfasen. På kurset vil du deltage i at stille Commissioning-krav\, planlægge\, granske\, teste og dokumentere. K urset giver dig dermed praktisk kendskab til alle elementerne i Commission ing-processen. Kurset er opbygget i to moduler hver af to dages varighed. K ursusdeltagere vil opnå: Hvad det indebærer for bæredygtighed og bygnings værdi\, at byggeriet gennemgår Commissioning-processen til bygninger i hen hold til Dansk Standard DS 3090. Hvorledes du indtræder i rollen som lede r eller specialist i Commissioning-processen. Hvad bygherrens fordele og investering indebærer samt bygherrens egen rolle i Commissioning-processen . Hvad driftsherren skal være opmærksom på i bygherrens Commissioning-pro ces\, samt hvad driften selv skal yde for at få varigt udbytte commissioni ng-processen. Hvad de projekterendes rolle er i Commissioning-processen\, hvad der skal tilføjes i deres aftaler for at det lykkes\, både for byghe rren\, for de projekterende selv og alle andre interessenter. Hvad entrep renører og leverandører skal byde ind med som professionelle deltagere i b ygherrens Commissioning-proces\, hvad der skal stå i deres aftaler for sik re\, at bygherren får sine krav opfyldt\, og de udførende selv afleverer g nidningsfrit og minimerer garantiudkald. Underviserne på kurset er erfarne Commissioning-specialister\, der giver stribevis af tips og tricks til pra ktisk gennemførelse af Commissioning-processen. Ole Teisen\, Chief Consulta nt\, Commissioning\, Facilities Management\, Project Management\, Sweco Da nmark A/S Christian Hansen\, Bygningsautomatik og Commissioning\, WSP Danma rk A/S\n\nLæs mere her: https://www.maskinteknik.dk/partners/arrangement/1 84-commissioning-kobenhavn DTSTART;VALUE=DATE:20210921 DTEND;VALUE=DATE:20211027 SUMMARY:Commissioning - København URL;TYPE=URI:https://www.maskinteknik.dk/partners/arrangement/184-commissio ning-kobenhavn END:VEVENT END:VCALENDAR