BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//www.maskinteknik.dk//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.22// METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:20240626T001055CEST-89226THGRk@www.maskinteknik.dk DTSTAMP:20240625T221055Z DESCRIPTION:DS1140 omhandler kvalitetssikring af bærende konstruktioner\, h vilket betyder at de konstruktionsbærende fag nu skal opfylde en lang rækk e nye krav\, der stilles til kvalitetssikring og dokumentation.  \;\n \nDet er vigtigt at have kendskab til DS1140 i byggebranchen af flere årsa ger:\n\n DS1140 sikrer\, at alle tekniske tegninger følger en ensartet st andard\, hvilket gør det lettere for alle involverede parter at forstå og tolke tegningerne korrekt. Dette reducerer risikoen for misforståelser og fejl under byggeprocessen.\n Ved at følge DS1140 sikrer man\, at tekniske tegninger opfylder visse kvalitetsstandarder. Dette bidrager til at sikre \, at byggeprojekter udføres korrekt og opfylder relevante regler.\n Mang e byggeprojekter er underlagt lovgivning og regler\, der kræver\, at tekni ske dokumenter\, herunder tegninger\, er udarbejdet i overensstemmelse med bestemte standarder. At kende og følge DS1140 hjælper med at sikre\, at m an overholder disse juridiske krav.\n Klare og præcise tegninger er afgør ende for effektiv kommunikation mellem forskellige parter i byggeprocessen \, herunder entreprenører\, ingeniører\, arkitekter og bygherrer. DS1140 h jælper med at skabe en fælles forståelse og kommunikationsplatform for all e involverede.\n\n\nTilmeld dig vores kursus den 14. maj her \;\n\nGen erelt set er DS1140 vigtig i byggebranchen\, fordi det bidrager til at ska be orden\, klarhed og effektivitet i udarbejdelsen og anvendelsen af tekni ske tegninger\, hvilket er afgørende for vellykkede byggeprojekter.\n\nLæs mere her: https://www.maskinteknik.dk/partners/arrangement/351-opfylder-d u-kravene-til-ds1140-og-skal-du-na-at-have-en-plads-pa-vores-kursus DTSTART;VALUE=DATE:20240514 DTEND;VALUE=DATE:20240514 SUMMARY:Opfylder du kravene til DS1140\, og skal du nå at have en plads på vores kursus? URL;TYPE=URI:https://www.maskinteknik.dk/partners/arrangement/351-opfylder- du-kravene-til-ds1140-og-skal-du-na-at-have-en-plads-pa-vores-kursus END:VEVENT END:VCALENDAR