Du har en ubetalt faktura der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale den for at undgå en rykker på 100 kr.

Produkter

Jackon Radonsikring

Kataloger m.v.

Jackon Radonsikring består både af en sugplade, Jackon Radonplade og system med spærredug, Jackon Radon Solution. Brug af radonspærre og radonplade er et smart og enkelt tiltag for at opnå et sundt indeklima. Jackon har trygge, gennemtænkte og dokumenterende løsninger for radonsikring. I gældende byggeforskrifter (BR15) stilles der krav til at bygninger hvor folk opholder sig skal have radonspærre mod undergrunden og ekstra tiltag i terrændækket, som kan aktiveres ved behov.

Jackon Radonspærre System bliver nu "Jackon Radon Solution" - et forbedret system til  radonsikring med opdateret produktsortiment [PDF, 429 KB]. Vi indfører nye navne, men de fleste af produkterne forbliver uændrede. Vi har fortsat den samme, bløde dug og tilbehør som tillader montering ned til -5 grader! Blandt nyhederne er en et-trins tape til radondug klasse B og radondug klasse A med tilhørende produkter til liming og tætning af dugen.

Jackon Radon Solution indeholder alt du behøver for at tilfredsstille bygningsreglementets krav til radontætte huse.

Jackon Radon Solution udgør en teknisk godkendt løsning som også sikrer en smidig tilslutning mellem fundament og mur. Brug af Jackon Radon Solution sammen med Jackons øvrige produkter giver et godt og sundt indemiljø i boligen.

Del produktet:

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame