Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Abonnementsvilkår

Generelt

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle trykte og digitale abonnementer købt hos FBG Medier A/S ("FBG"). Når du køber et abonnement eller andre varer/ydelser, accepterer du samtidig FBGs abonnementsvilkår, som vi forudsætter du har læst forud for købet.

Betaling og fornyelse

Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger er 8. dage. Overskrides betalingsfristen udsendes en rykker med et rykkergebyr på 25 kr. Inden udløbet af en periode udsender vi en opkrævning for den kommende periode; alle abonnementer er således forudbetalt. Alle abonnementer fornys automatisk. Dette gælder også abonnementer der er tegnet med en introduktionspris, medmindre andet er oplyst. FBG forbeholder sig ret til at ændre i den til en hver tid gældende prisliste. Ændringer gælder for alle nye abonnementer samt ved fornyelse af perioder under eksisterende abonnementer.

Ved fornyelse af abonnementer betalt med kreditkort, vil disse automatisk blive betalt ved start af ny abonnementsperiode.

Ved abonnementskampagner kan det samme kreditkort kun anvendes én gang.

Abonnementsændringer

Som abonnent kan du selv foretage flytning, ændring af abonnement m.m. på medielogin.fbg.dk/abonnementer. Som abonnent kan du også sende en e-mail til support@fbg.dk eller ringe til Kundeservice på tlf. +45 96 26 52 99. Flytning og andre ændringer, vil normalt have effekt fra den næste udgivelse. Ændringer på digitale abonnementer træder straks i kraft.

Digital adgang

I forbindelse med abonnementet er det nødvendigt at have et FBG Medielogin. FBG Medielogin indeholder bl.a. adgangskode til e-aviser, e-magasiner og hjemmesider drevet af FBG. FBG Medielogin kan oprettes på hjemmesider, som er ejet og drevet af FBG. FBG Medielogin skal indeholde navn, mailadresse, samt en selvvalgt adgangskode. Der kan kun oprettes et FBG Medielogin pr. mailadresse.

Adgang til FBG’s digitale tjenester er personlig og giver adgang for én bruger. Adgangen må derfor ikke bruges af flere brugere samtidig. FBG forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere den digitale adgang ved misligholdelse af betingelserne. Dette kan ske med eller uden varsel og uden yderligere forpligtelser over for kunden.

Kommunikationsvilkår

Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails fra FBG vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement. Endvidere vil FBG sende e-mails vedrørende redaktionelle historier og temaer, kundefordele, nye abonnementsmuligheder og tilbud på FBGs egne lignende produkter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen eller under medielogin på FBGs kundeportal. Du kan også kontakte Kundeservice med besked om afmelding, jf. markedsføringslovens regler herom.

Vi overlader persondata til eksterne samarbejdspartnere. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler data på vegne af dataansvarlig, som er FBG. Disse databehandlere behandler data under fortrolighed og efter ordre fra FBG og må under ingen omstændighed benytte data til andet formål. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet abonnementsadministration, betaling, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting på facebook. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Levering og adgang

Som udgangspunkt bliver trykte produkter leveret med bud, men postlevering kan forekomme. Forsinkede trykte og digitale abonnementer godtgøres ikke. Trykte abonnementer sendt til udlandet godtgøres ikke. Ved udeblivelse kontakt FBG på mail til reklamation@fbg.dk eller på telefon +45 96 26 52 99.

Ved problemer med adgangen til digitale abonnementer kan FBG kontaktes på support@fbg.dk eller på kundeservice +45 96 26 52 99.

Fortrydelsesret

Når du køber et abonnement, har du 14 dages fortrydelsesret. Alle abonnementer, der er tegnet med en introduktionspris, vil efter den første periode fortsætte til den normalt gældende abonnementspris. For digitale produkter gælder fristen dog ikke, hvis produktet har været taget i brug.

Opsigelse

Abonnementer forudbetales altid og løber, indtil de opsiges. Abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode. Opsigelsen skal meddeles til FBGs Kundeservice på tlf. +45 96 26 52 99.

Abonnementet kan også opsiges på medielogin.fbg.dk/abonnementer ved at følge afmeldings-instruktionerne. Hvis FBG Medielogin slettes, lukkes din konto straks og uden kompensation.

Ophavsret

Ophavsretten til redaktionelt materiale tilhører FBG. Det er tilladt at citere, når det sker inden for rammerne for god citatskik.

Citater skal altid fremstå med angivelse af kilde og publiceringsdato. Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller på anden måde videreudnytte materiale fra de nævnte medier uden forudgående aftale herom. Dette gælder også videreformidling i elektronisk eller digital form.

Spørgsmål om ophavsret til FBG kan stilles på telefon +45 96 26 52 99.

Ansvarsfraskrivelse

FBG bestræbe sig på at levere trykte udgivelser som aftalt, samt at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. FBG påtager sig imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde, ligesom FBG fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

FBG er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes FBG som forsætlig eller uagtsom. FBG kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Kontaktoplysninger

FBG Medier A/S
Birk centerpark 36
7400 Herning
Tlf.: +45 96 26 52 99
Support tlf.: +45 96 26 52 52
Support email.: support@fbg.dk
CVR: 26579880
Hjemmeside: www.maskinteknik.dk

reklame