Du har en ubetalt faktura der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale den for at undgå en rykker på 100 kr.

Nyheder

NUL ARBEJDSULYKKER I 2019

12. apr. 2018 | Indrykket af Spæncom A/S

Tal viser at der er en markant reduktion i antallet af ulykker i branchen.

Del artiklen:

 

- De seneste år har vi, som et målrettet resultat fra producenternes side, set et tydeligt fald i antallet af arbejdsulykker i betonelementbranchen. Det fald skyldes et stort fokus på at undgå arbejdsulykker i både produktionen, og når betonelementerne skal monteres på byggepladsen. Man ønsker ikke at gå på kompromis med et sikkert arbejdsmiljø, og derfor prioriteres det højt, siger branchedirektør hos Dansk Byggeri, Thomas Uhd.

De positive statistikker er noget, den danske betonelementvirksomhed Spæncom kan genkende. Spæncom har med sine over 500 ansatte i Danmark sat et klart mål om nul arbejdsulykker med fravær - allerede i 2019. Gennem talrige tiltag og et altovervejende fokus på sikkerheden har Spæncom reduceret antallet af ulykker med omkring 90 procent siden 2014. Har virksomheden én ulykke, er det hos Spæncom én for meget.

Think Safe. Work Safe. Home Safe.

Formlen bag den succesfulde reduktion af ulykker skal ifølge miljø- og sikkerhedschef hos Spæncom, Niels-Christian Rask, findes dels i virksomhedskulturen og dels i en række konkrete tiltag:

- Vi tænker sikkerhed ind i alt, hvad vi gør. Fra første dag en medarbejder starter hos os, er sikkerhed den primære dagsorden. Vi gør en dyd ud af at tænke alle medarbejderne ind som sikkerhedsrepræsentanter for både Spæncom, vores kunder og for hinanden. Kollektivt er vi opmærksomme på hinandens adfærd og griber venligt men straks ind, hvis vi ser en opgaveløsning, som kan virke uforsvarlig.

Spæncom arbejder med et omfattende katalog af sikkerhedsprocedurer og ordninger til fordel for medarbejdernes trivsel. Herunder en mentorordning, hvor alle nye medarbejdere tilknyttes en erfaren kollega, der coacher dem i sikker udførelse af arbejdet. Skulle en medarbejder stå i en situation, hvor der er sikkerhedsrisici ved at udføre arbejdsopgaven, indstilles arbejdet indtil teamet har fået fjernet risici eller risici er i styring ved arbejdets udførelse.

Sikkerhed døgnet rundt

I Spæncom skal alle ansatte gennemgå et sikkerhedskursus og får herefter tildelt et sikkerhedskørekort. Ved uønsket adfærd, og bevidst tilsidesættelse af sikkerhedsregler, bliver der givet et eller flere klip i sikkerhedskørekortet.

Niels-Christian Rask fortæller, at alle klip i sikkerhedskørekortet registreres, og ledelsen følger løbende op på sikkerhedsadfærden med gennemførelse af synlig sikkerhedsledelse, der har til formål at observere og identificere usikre handlinger, der kan medføre skader på de ansatte.

- Synlig sikkerhedsledelse er dermed et vigtigt værktøj til at påvirke adfærdsændringer og herved medvirke til, at Spæncom bliver en sikker arbejdsplads, hvor vores krav er, at alle går hjem fra arbejdspladsen i samme tilstand de kom, forklarer Niels- Christian Rask og fortsætter:

- For at sikre, at vi efterlever gældende procedurer og standarder, udfører vores interne arbejdsmiljøafdeling uanmeldte besøg på vores arbejds- og byggepladser. Det foregår lidt på samme måde, som hvis arbejdstilsynet kommer uanmeldt på besøg.

Safety Week - I sikkerhedens tegn

Hvert år har Spæncom siden 2014 afholdt en ”safety-day”. For at opfylde målet om 0 arbejdsulykker har virksomheden fra i år arbejdet med en hel ”safety-week”, så det er muligt at nå alle medarbejdere uanset arbejdstid og vagtplaner.

- I uge 11 havde vi under temaet ”Think safe - Work safe - Home safe” afsat resurser til, at de enkelte medarbejdere kunne uddannes i at optimere sikkerheden i deres daglige arbejde. Hele ugen foregik der både en række fælles aktiviteter, samt øvrige arrangementer, hvor de enkelte lokaliteter frit kunne vælge, hvad der gav bedst mening for medarbejderne. Dette kunne eksempelvis være inspirationsbesøg hos de øvrige afdelinger, besøg af en fagperson eller et kursus, besøg på en byggeplads eller anden virksomhed, der kunne inspirere os sikkerhedsmæssigt, fortæller Niels-Christian Rask.

Spæncoms fokus på at reducere antallet af ulykker til nul er et mål, som går hånd i hånd med dansk byggeris generelle forventninger til hele branchen. På baggrund af samarbejder mellem de danske betonelementproducenter ser fremtiden mere sikker ud for alle parter:

- Fremadrettet vil betonelementproducenterne samarbejde om at hæve barren endnu højere, så der sker endnu færre arbejdsulykker, siger branchedirektør Thomas Uhd.


OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS produkter

Udvalgte PARTNERS arrangementer

reklame