Lyt til artiklen:

Retssag om Lynetteholm indledes onsdag

00:00
Hastighed: ???x
02:24

Abonnementsartikel

Nu afgøres det om projekt Lynetteholm er ulovligt anlagt, og om det skal sættes på pause, når Klimabevægelsen i Danmarks retssag mod staten og By&havn begynder i Østre Landsret.

Onsdag den 22. november klokken 09:30 indledes den principielle retssag i Østre Landsret, hvor foreningen Klimabevægelsen i Danmark søger at standse arbejdet med etableringen af projekt Lynetteholm på grundlag af, at Danmark ikke har overholdt internationale klima- og miljølove.

Det er landsrettens vurdering, at sagen har stor principiel betydning for fremtidige store anlægsprojekters overholdelse af internationale miljøregler, derfor indledes sagen i landsretten. Klimabevægelsen i Danmark mener at det er vigtigt at få afklaret, hvorvidt klimaet, miljøet og borgernes rettigheder er blevet forsømt ved vedtagelsen af projekt Lynetteholm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I centrum for den retlige diskussion om Lynetteholm ligger den betydelige bekymring vedrørende blokering for tilløb af saltvand via Kongedybet til Østersøen. Foreningen Klimabevægelsen i Danmark har søgt om opsættende virkning med ønske om, at anlægsarbejdet standses, indtil gældende lovgivning er håndhævet.

- Vi mener at projekt Lynetteholm er blevet hastet igennem i en sådan fart, at gældende klima- og miljølovgivning er blevet glemt i processen. Man må ikke vedtage et projekt, som kan påvirke nabolandenes økosystemer, uden at have foretaget en gennemgribende høring. Høringen skal muliggøre, at politikere og organisationer på tværs af lande kan udarbejde bedre og mere skånsomme anlægsprojekter, og vi mener ikke, at det har været tilfældet med projekt Lynetteholm, siger sekretariatsleder i foreningen Klimabevægelsen i Danmark, Frederik Roland Sandby.

Klimabevægelsen mener, at vedtagelsen af projekt Lynetteholm er i strid med både dansk og EU-ret, fordi Danmark ikke har gennemført tilstrækkelig høring af de påvirkede Østersølande. For eksempel var høringen af Sverige ikke afsluttet, da loven blev vedtaget, hvilket Sverige også har været kritiske overfor. De berørte lande, og deres borgere, har derfor ikke fået tilstrækkelig indflydelse på beslutningen, som kan påvirke økosystemet i hele Østersøen.

Retsdagene er: den 22., 27. og 28. november, samt den 5. og 6. december.