Abonnementsartikel

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning, DTVK, har indført nye og skærpede krav til efteruddannelse af medlemsvirksomhedernes TV-operatører.

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning, DTVK, er nu klar med en opdateret udgave af efteruddannelsen til TV-operatører. Det betyder blandt andet, at alle DTVK's TV-operatører som minimum kommer på efteruddannelse hvert femte år, ligesom der også er kommet en forbedret version af Fotomanualen.

- 98 procent af medlemsvirksomhederne hos DTVK sender deres TV-operatører på efteruddannelse løbende. At levere præcise og ensartede data og rapporter til boligselskaber, rådgivere, kommuner og forsyningsselskaber er helt afgørende for medlemmerne, så uddannelse er topprioriteret hos stort set alle medlemsvirksomheder. Men vi vil også gerne fange de sidste par procent, forklarer Allan Møller, teknisk konsulent hos DTVK, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Optimering af Fotomanualen

Tiltaget sker også som led i en klar strategi, der skal sikre, at alle operatører er med til at samle op på de problemstillinger, der fylder mest i TV-operatørernes arbejde. Ifølge Allan Møller er det mere end halvdelen af de løbende forbedringer, tilretninger og tydeliggørelser til Fotomanualen, der kommer via inputs fra TV-operatørerne, når de blandt andet er på efteruddannelse.

- At være DTVK operatør i dag er højt specialiseret, og den teknologiske udvikling står ikke stille. Derfor kræver det, at man konstant er opdateret. På efteruddannelsen samler vi blandt andet op på de største udfordringer, som TV-operatørerne dagligt skal tage stilling til, og det giver værdifulde inputs til Fotomanualen, der sikrer, at medlemmerne leverer et ensartet produkt, forklarer Allan Møller.

Kvalitet er grundlaget

Og netop ensartetheden og kvaliteten af TV-rapporten har den højeste prioritet hos DTVK medlemsvirksomheden Kajs TV-Inspektion i Regstrup på Sjælland. Derfor er firmaets ni TV-operatører ifølge indehaver Kaj Skov som minimum på efteruddannelse hvert andet år.

- Den TV-inspektion, vi udfører, er jo hele fundamentet for den kloakrenovering, der typisk sættes i gang på baggrund af vores TV-rapporter. Hvis der er fejl i TV-rapporten, vælter renoveringsprojektet. Det understreger vigtigheden af at bruge højt specialiserede firmaer under DTVK, men det kræver også, at vi leverer den højeste kvalitet hver gang, siger Kaj Skov om grunden til, at efteruddannelse har højeste prioritet.

Mest specialiserede

Ifølge Allan Møller er DTVK uddannelsen den mest specialiserede uddannelse i Danmark inden for TV-inspektionsområdet. Blandt andet skal man have arbejdet i tre måneder med en certificeret DTVK operatør, inden man kan tage uddannelsen og få sit personlige certifikat.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ud over den løbende efteruddannelse, så kører de nyuddannede TV-operatører på det, vi kalder "skærpet kontrol" det første år. Det vil sige, at vi kontrollerer en stor del af det arbejde, de udfører, så vi løbende kan rette nye operatører ind, hvis det viser sig nødvendigt, forklarer Allan Møller.

Alle TV-inspektionsfirmaer under DTVK udfører TV-inspektionen efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen. Fotomanualen er ejet af Dansk Vand- og Spildevandsforening(DANVA) og består af en række standarddefinitioner.