Lyt til artiklen:

Totalentreprenør pålagt ansvar for valg af genbrugsmursten, selvom han blev opfordret hertil af bygherren

00:00
Hastighed: ???x
04:09

Abonnementsartikel

Kronik: Nye klimakrav og det øgede fokus på bæredygtighed har ført til flere valg om anvendelsen af genbrugsmaterialer i byggeprojekter. Ikke desto mindre afslører resultatet af en nylig voldgiftsretsafgørelse de afgørende overvejelser, som en entreprenør bør gøre sig ved valget om at anvende genbrugsmaterialer såsom genbrugsmursten.

Sagens forløb

Helt tilbage i sommeren 2013 indgik bygherre (BH) og totalentreprenør (TE) en totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af et sundhedshus. Parterne anvendte ABT 93 som standardvilkår.

I udbudsmaterialet blev det nævnt, at TE kunne "overveje at benytte genbrugstegl" og i byggeprogrammet blev TE opfordret til at anvende genbrugsmursten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Under 1-års- og 5-årseftersyn blev der udarbejdet mangelslister. BH påstod, at der var i alt fem mangelfulde forhold og krævede en betaling på cirka 1,2 mio. kr. Et af BH's hovedkrav vedrørte vandindtrængen gennem facademuren ved vinduer og døre. BH hævdede, at dette skyldtes mangler ved TE's arbejde med murværket og krævede 820.000 kr. i erstatning.

TE afviste, at der var mangler forbundet med arbejdet og påpegede, at det var BH, der anbefalede brugen af genbrugsmursten.
BH anlagde herefter sag ved voldgiftsretten for at få vurderet, om TE's arbejde indeholdt mangler, herunder om han var ansvarlig for valget af genbrugsmaterialer.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten skulle vurdere, om der var mangler i TE's arbejde, og de baserede deres vurdering på skønsmandens undersøgelse.

Skønsmanden påpegede i sin bevarelse, at "cellesten ikke egner sig til et murværk i den eksponeringsklasse, hvor byggeriet befinder sig." Han påpegede også, at "TE burde have taget højde for dette ved opmuringen, herunder at sten, der var mere fugtbelastet, skulle være blevet sorteret fra."

Voldgiftsretten fastslog, at brugen af genbrugsmursten generelt ikke er uegnet til byggeprojekter. Ikke desto mindre konkluderede retten, at der i dette specifikke projekt var flere faktorer, der gjorde valget af genbrug uegnet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Retten fokuserede, ud fra skønsmandens besvarelse, på følgende:

Trods BH's anbefaling var det TE's eget valg at benytte genbrugsmursten.

Det var totalentreprenørens ansvar at sikre, at de sten, der var for fugtbelastede, blev frasorteret.

TE havde ikke taget et forbehold for sit valg om genbrugsmaterialer.
Derfor vurderede retten, at der var tale om et mangelfuldt forhold, og TE bar følgelig ansvaret for risikoen for vandindtrængning. TE blev pålagt at betale 820.000 kr. som erstatning for denne mangel til BH.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Valg af genbrugsmaterialer: Kendelsen illustrerer, at valget af genbrugsmaterialer ikke ændrer måden, hvorpå mangler vurderes. Resultatet i afgørelsen fremhæver dog de potentielle udfordringer, som parterne skal være opmærksomme på, når de vælger at anvende genbrugsmaterialer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vores anbefaling: Vi råder parterne til på forhånd at undersøge og tage højde for de juridiske risici ved brugen af genbrugsmaterialer. Dette kan eksempelvis gøres ved at fastlægge klare retningslinjer for valg og fravalg af specifikke materialer allerede i udbudsfasen.
Som det fremgår af afgørelsen, har bygherren mulighed for at opfordre entreprenøren til at anvende genbrugsmaterialer. Derved undlader bygherren at påtage sig et ansvar, da beslutningen om valget stadig ligger hos entreprenøren.

I tilfælde som disse er det essentielt for entreprenøren at være opmærksom på, om valget af genbrugsmaterialer indebærer specifikke forhold eller krav, der bør overvejes. Alternativt bør entreprenøren nøje vurdere, om omstændighederne taler for at anvende nyproducerede materialer.