Mildere vintervejr sætter sit aftryk på maskinerne fra Epoke.

Frostgrader og høje snedynger er ikke en selvfølge om vinteren.

- Vinteren er ikke, hvad den har været - måske med undtagelse af Island og Canada, men vi har vinterdage og -nætter i Danmark, hvor temperaturen svinger omkring frysepunktet, siger administrerende Peter Bjørn Bertelsen, direktør hos Epoke, der har hele kloden som sit marked.

Og når nu årets kolde periode viser sig fra sin milde side, sker der også et skifte i vintertjenestens materiel.

- Man har før kørt med fugtsaltspreder. Nu er der mere fokus på en kombination. Det vil sige at der bruges en spreder, der har flere spredemetoder i samme maskine: salt, befugtet salt, saltlage samt en kombination af befugtet salt og saltlage, der har et saltindhold på 20 procent. Hvis temperaturen svinger mellem +2 og -4 er ulempen ved at sprede ren salt, at det kan blæse væk, men saltlage bliver liggende, fortæller direktøren og tilføjer, at det er en mere miljøvenlig løsning, der især er fokus på i Sverige og Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

TP 1,5 og TP3 og den kommende kombi

De varmere vintre giver en del danskerne lyst til at tage cyklen på arbejde eller i skole, selvom kalenderen afslører, at det er vintersæson. Det medfører et behov for at holde cykelstier og gangarealer isfri.

Her kommer Epokes små maskiner ind i billedet. TP1,5 er en liftophængt stispreder med mulighed for udlægning af alle saltmaterialer via valse eller spredeskive. Den er bredde- og mængdekompenseret samt hastighedsafhængig. TP3 er også en kompakt liftophængt spreder, med muligheden for udlægning af alle saltmaterialer via valse eller spredeskive. Den er bredde- og mængdekompenseret samt hastighedsafhængig udlægger salt og sand ved hjælp af spredeskive og kan desuden uden brug af værktøj ændres til en valseudlægger.

I øjeblikket er nyskabelsen TP3 kombi under udvikling og bliver løbende testet. Den kommer på markedet senest fra næste sæson, når både reservedelslageret og dokumentationen er kommet helt på plads.

- Jo flere krav, der kommer til stier, jo flere krav kommer der til salt. Det er der fokus på i de nordiske lande, fortæller Peter Bjørn Bertelsen.

Med TP3 kombi vil chaufføren kunne betjene sig af tre spredemetoder: tørstof, befugtning og ren saltlage. Væskesystemer kan bruges til 'miljø'-saltning, hvor der spredes med calciummagnesiumacetat og andre alternative tømidler. Disse er velegnede ved følsomme naturomgivelser, hvor der skal passes på træer og planter, der ikke har godt af salt.

Det miljøhensyn er ved at vinde indpas blandt andet i de nordsjællandske kommuner og enkelt andre med specielle miljøhensyn.

Dataindsamling giver spredeoptimering

De små maskiner slægter Epokes store vintermaskiner på. De kan det samme, når det kommer til dataindsamling, hvor alt arbejde 'logges'. Ved hjælp af EpoData, der er en videreudvikling af EpoTrack, kan data på den kørte rute let tilgås. Redskabet giver en række muligheder til for eksempel flådeovervågning og dokumentation for udført arbejde til brug for afregning eller i forsikringssager. Datamængden gør desuden spredeoptimering enklere.

- Det er smart i forhold til at bruge den rigtige mængde salt, der varierer i forhold til vejret og følsomme naturomgivelser. Det er også nyttigt som dokumentation ved ulykker. Af systemet vil det fremgå, at der er blevet saltet på en bestemt strækning, med hvilken mængde og hvordan vejret var, siger Peter Bjørn Bertelsen.

For chaufføren er vintertjenesten tilmed gjort lettere ved hjælp af GPS-styret spredning. Via GPS bestem­mes sprederens position på ruten, og ud fra positionen aktiveres sprederens indstil­linger for spredemængde, -bredde og -symmetri, start/stop af spredning og start af rotorblink.

- Mandens fornemmeste opgaver er at sætte sig i sædet og køre sin rute. Det er alt, siger Peter Bjørn Bertelsen.

Ved hjælp af den store mængde dataindsamling adresserer Epoke to store trends indenfor vintertjeneste: optimering af omkostninger samt flådestyring.