I forvejen har Kingo modtageranlæg i Silkeborg og Aalborg, og det nye anlæg skal op på samme niveau inden for tre år.

Kingo Recycling har købt Heager Maskinstation med fire hektar jord til det formål at åbne et modtageanlæg på i Ringkøbing. Anlægget bliver det eneste af sin slags i området.

Det er Kingo Recyclings salgskonsulent Gert Amdi Kjeldsen, der kommer til at stå i spidsen for det nye modtageanlæg i Ringkøbing, som netop er åbnet.

- Der er ikke andre modtageanlæg i området, så det er oplagt at servicere den del af landet og sørge for, at affald og forurenet jord håndteres og behandles til gavn for miljøet. Vi vil så vidt muligt genanvende alle produkter. Lige nu genanvender vi 99 procent, siger Gert Amdi Kjeldsen.

Med opkøbet af Heager Maskinstation medfølger en miljøgodkendelse, som betyder, at Kingo Recycling i første omgang kan modtage beton, tegl og brokker til genanvendelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derudover har virksomheden fået tilladelse til at håndtere industriaffald. Kingo Recycling vil snarest søge om at udvide miljøgodkendelsen, så de blandt andet også kan modtage slam, olievand og forurenet jord - affaldsprodukter, som de allerede behandler i Silkeborg og Aalborg.

- Målet er, at anlægget er oppe at køre på niveau med Silkeborg og Aalborg inden for tre år, siger Gert Amdi Kjeldsen.

Fra Silkeborg til Ringkøbing

I Kingo Recyclings nye modtageanlæg går man snart i gang med etablering af en plads på godt 19.000 kvadratmeter, hvor forurenet jord og slam skal håndteres.

Ligesom virksomhedens to andre modtageanlæg bliver pladsen sikret med en membran, så forurenet vand ikke kan sive ned i undergrunden. I stedet recirkuleres vandet i et lukket system, hvor det renses og genanvendes.

Derudover bliver en eksisterende hal på matriklen på godt 1100 kvadratmeter lavet om til sorteringshal, hvor blandt andet gips, glas, træ, isolering, plastik, jern, vinduer og andet industriaffald skal sorteres.

Gert Amdi Kjeldsen, der har over 20 års erfaring i entreprenørbranchen, har været med til at opbygge Kingo Recyclings modtageanlæg i Silkeborg, hvor han har haft sin daglige gang i over syv år.