Abonnementsartikel

Entreprenøren påbegynder gravearbejdet i næste uge, hvor kloaknettet skal fornyes under Torvet i Herning.

Med lige over 40 år under jorden for det nuværende kloaknettet under Herning Torv er det tid til fornyelse. Dette sker i forbindelse med et kommende fuldrenoverings- og separeringsprojekt i Mindegade.

Det er endnu uvis, hvornår Mindegade står for tur men før disse planer kan realiseres skal Herning Torv have udført en semiseparering af kloaknettet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projektet med opgravning af Herning Torv udføres af Anton Christensen ApS. i samarbejde med Herning Vand. Semisepareringen består i en opdeling af regnvand og spildevand, der forventes at adskille op til 90 procent af regnvandet fra det nuværende spildevand. Herefter omdirigeres regnvandet til regnvandsbassiner og nedsivningsanlæg i Herning-området. Der etableres til denne proces separeringsledning gennem Torvepladsen samt en ny hovedledning fra Østergade.

Planlægning har været undervejs og projektet lagt klar på hylden hos Herning Vand til det bedste udførelses tidspunkt befandt sig, dette for at undgå mindst mulig gene for brugerne til Herning Torv. Dermed udnyttes den ellers pressede nationale situation på bedst mulig vis, ved at udføre opgravningen af en af Hernings ellers meget persontrafikerede områder.