Abonnementsartikel

Maskinteknik har bedt en række fremtrædende aktører om at gøre nytårsstatus for anlægsbranchen. I dag svarer konsulent i DM&E, Søren Christensen.

Hvordan er dit overordnede billede af branchen gennem 2017?

2017 har generelt været præget af optimisme og høj aktivitet blandt de små- og mellemstore kloak- og entreprenørvirksomheder. Aktivitetsniveauet er holdt oppe af både private og offentlige investeringer, hvilket især er vigtigt for de mindre virksomheder, der ofte arbejder med begge kundesegmenter.

Ser vi på regnskabstallene for de virksomheder, der får lavet regnskabsanalyser, har de foregående år været yderst fornuftige både med hensyn til omsætning og resultat, og der er umiddelbart ikke noget som tyder på, at 2017 ikke også bliver et fornuftigt år for de mindre anlægsentreprenører.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Var der enkeltstående begivenheder, gode eller dårlige, der fik særlig betydning?

Kloak- og anlægsbranchen har gennem året været udfordret på flere områder. Især den megen nedbør har generet mange projekter med lavere effektivitet og øgede udgifter til vejrlig foranstaltninger til følge. Vejret kan vi som bekendt ikke gøre så meget ved, andet end at håndtere det. Hvilket også har betydet større fokus på håndtering af regnvand, hvad enten det kommer fra hustage, veje eller marker. Og netop de stigende nedbørsmængder har været med til at højne investeringslysten både hos private og det offentlige.

Aktiviteterne på kloakområdet har været trukket af både nybyggeri, separeringsprojekter og renoveringer, hvilket samlet har skabt en høj aktivitet på området. Også den store usikkerhed om fortsættelse af boligjobordningen har været med til at fremrykke opgaver til 2017. Med den nye aftale boligjobordningen kan nogle af opgaverne glædeligvis udskydes til 2018, hvilket har været med til at lette noget af trykket på branchen hen mod slutningen af året.

På nedbrydningsområdet har et af de helt store 'buzz-word' været cirkulær økonomi. Det har betydet, at rigtig mange har talt cirkulær økonomi, mens der ikke er gennemført helt så mange konkrete initiativer. DM&E har gennem året arbejdet indgående med emnet, bl.a. med aktiviteter målrettet medlemsvirksomheder. Ønsket om højere genanvendelse af bygge- og anlægsaffald kombineret med udfordringerne omkring miljøfremmede stoffer som eksempelvis PCB, bly og asbest, har skabt flere forretningsmuligheder og øget aktivitetsniveau på nedrivningsområdet.

Hvilke forventninger har du til branchen i 2018 (og årene fremover)?

Kigger vi ind i 2018 er der umiddelbart ingen tegn på afmatning, hvilket er med til at fastholde den generelle optimisme, der er i branchen.

Indenfor kloak- og anlægsbranchen er der også nok at tage fat på i fremtiden, men det kommer for nogles vedkommende til at kræve lidt omstilling. På kloakområdet kan vi bl.a. se, at indsatsen i det åbne land flere steder er ved at være afsluttet eller droslet ned til trods for, at der stadig findes rigtig mange dårlige anlæg. Derimod er der godt gang i separering af landsbyer samt regnvandshåndtering mv. Med hensyn til nedbrydningsområdet peger en ny undersøgelse på, at flere end 30.000 huse bliver overflødige de kommende år. Dette sammenholdt med den cirkulære dagsorden gør, at dette området går en spændende og udviklende fremtid i møde de kommende år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi ser også en del udfordringer, der lurer ude i fremtiden. Vi har i året, der er gået sammen med entreprenørudvalget, identificeret et par af de problemstillinger branchen står overfor. Som eksempler kan nævnes fremtidig rekruttering af unge til branchen, uddannelse af ledere samt de mindre virksomheders udfordringer med at byde på de stadig større rammeudbud, der udbydes på opgaver de mindre virksomheder tidligere har løst. Alle er emner, DM&E vil arbejde med politisk de kommende år.