Lyt til artiklen:

Branchen har stået sammen i et uroligt farvand

00:00
Hastighed: ???x
03:42

Maskinteknik har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2021 - og frem mod 2022. I dag direktør Henrik Stordal, Zeppelin Danmark.

For Zeppelin Danmark og de fleste andre virksomheder har 2021 været et år præget af corona.

- Der har været restriktioner mht. at møde vores tyske Zeppelin kolleger, som overtog den danske organisation pr. 1.1.2020, og der har været restriktioner mht. at mødes med vores kunder og forretningsforbindelser. Først midt på året, efter at hovedparten af medarbejderne var blevet vaccineret, normaliserede tilstanden sig. Det har dermed været året, hvor vi skulle finde nye måder at møde kunderne på og nye måder at styre virksomheden internt, siger direktør Henrik Stordal, som begyndte i jobbet hos Zeppelin Danmark den 1. juni.

- Den første rundtur på alle lokationerne var med mundbind, så det har været en speciel tid. Jeg synes vi har været gode til at opretholde en god produktion ved at lave fleksibelt arbejde for de kontoransatte og at fortsætte så normalt som muligt for alle værksteds- og montøransatte, siger han. 2021 har været kendetegnet ved, at branchen har måttet navigere i et farvand med knaphed på råvarer og komponenter og udfordringer i forsyningskæden.

- Det vil sige, at vi har brugt mange ressourcer på - ikke kun at sælge udstyr til kunderne - men også at sikre, at vi rent faktisk kunne levere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Knaphed på kvalificeret arbejdskraft

- Vi har kunnet konstatere, at vi har stået, og fortsat står, over for en opgave med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Vi mener ellers, vi har rigtig meget at byde på. Spændende opgaver, muligheder for udvikling, og så sker der nu og de kommende år rigtig meget på Grønland, så vi kan også tilbyde kommende lærlige og mekanikere et udviklende og spændende ophold i vores afdeling i Nuuk, siger han.

Dialog og relationer

- Det vi har lært at de seneste 1,5 år har været, at blive mere forudseende mht. at sikre, at have varerne på hylderne, når kunderne ønsker at købe. Endvidere har vi fundet nye måder at arbejde på, hvor hjemmearbejde og afholdelse af elektroniske møder har medført nye arbejdsmetoder og en ny holdning til det at arbejde. Specielt mht. udenlandske forretningspartnere har afholdelse af elektroniske møder givet en mere effektiv udnyttelse af tiden.

- 2021 har også vist os, hvor vigtigt det er at skabe og vedligeholde relationer. Det har til tider været en udfordring pga. af Corona, men da landet lukkede op, så vi særligt ved E&H, hvor meget både vi og vores kunder havde savnet den personlige dialog. Vi vil rigtig gerne tage vores kunder i hånden, og derfor har vi også brugt 2021 til yderligere at styrke vores democenter. Her kan vi i "ro og mag" forklare og oplære maskinførerne i brugen af de efterhånden mange avancerede teknologier, der findes i vores maskiner.

Branchen har - da udfordringerne har været de samme for alle - stået sammen om at finde nye måder at håndtere tingene på. Myndighederne har ikke altid haft blik for, hvad der er det bedste for erhvervslivet, men har tænkt mere i folkesundhed og eventuel overbelastning af sundhedsvæsenet.

Forventer vækst I 2022

Forventningerne til 2022 er langt hen af vejen en fortsættelse af de udfordringer, som vi har set i 2021. Knaphed på materialer, udstyr og arbejdskraft vurderes at fortsætte, samtidig med at forsyningskæderne forventes at være pressede et godt stykke ind i 2022. Dog forventer vi en positiv markedsefterspørgsel, hvor vi så skal være gode til at håndtere ovenstående leveranceudfordringer. Jeg forventer samlet set at vi, trods disse udfordringer, er i stand til at vækste betydeligt i 2022.