Lyt til artiklen:

Landets største offentlige bygherrer efterspørger eldrevne maskiner

00:00
Hastighed: ???x
04:21

Abonnementsartikel

Ny analyse: Omstilling af arbejdsmaskiner fra diesel til el kan spare CO2 og menneskeliv. Det viser en ny analyse.

Mærkbart mindre CO2-udledning. Færre sygedage, hospitalsindlæggelser og dødsfald - og mindre støj.

I en helt ny analyse 'Gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner', som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), har fået foretaget, sættes der for første gang tal på gevinster ved omstilling af maskiner fra diesel til el.

Artiklen fortsætter efter annoncen

15 færre for tidlige dødsfald

Gevinsterne er positive for klimaet: Hvis alle arbejdsmaskiner - små som store - er eldrevne i 2028, vil CO2-udledningen blive reduceret med 3,4 millioner ton.

Gevinsterne kommer også i form af færre sygedage, hospitalsindlæggelser og dødsfald. Faktisk kan mindre luftforurening betyde 15 færre for tidlige døde over ti år, viser den nye analyse.

- Vi vidste, at der var en klimagevinst. Men nu har vi også fået sat tal på de mange andre gevinster, vi kan høste ved, at arbejdsmaskiner omstilles fra diesel til el. Og der er god samfundsøkonomi ved at skifte grønt gear og komme op i fart. Men det kommer ikke af sig selv. Ingen bygherre eller leverandør kan gøre det hver for sig. Det kræver fælles vilje og handling i alle dele af værdikæden, siger Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI.

Længere levetid og færre behandlingsomkostninger

CO-PI's samfundsøkonomiske analyse er udarbejdet som del af skaleringsprocessen 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner', der er et partnerskab mellem 18 forskellige offentlige bygherrer fra hele landet, CO-PI, Gate 21 og We Build Denmark.

Formålet er at bane vej for en hurtigere omstilling fra diesel til emissionsfrie maskiner på offentlige anlægs- og byggepladser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Analysen viser, at mindre luftforurening, som resultat af eldrevne arbejdsmaskiner, blandt andet kan bidrage til længere levetid, færre sygedage og færre behandlingsomkostninger i sundhedsvæsenet svarende til 1,9 mia. kroner.

Det hænger sammen med, at elmaskinerne vil give færre tilfælde af kræft, hjerte-kar- og luftvejslidelser.

Mærkbart mindre støj fra offentlige byggerier For første gang nogensinde er der også sat tal på værdien af, at de eldrevne maskiner kan bidrage mærkbart til mindre støj ved boliger, der ligger i nærheden af bygge- og anlægspladser.

Gevinsten for hele samfundet er beregnet til 2,3 milliarder kroner.

- Tallene viser med al tydelighed, at støjplagede naboer til offentlige byggepladser får en mere tålelig tilværelse, når larmende dielelmaskiner udskiftes med mere støjsvage elmaskiner. Det giver også et bedre arbejdsmiljø for bygningsarbejderne, at de ikke skal råbe til hinanden for at overdøve dielsel-larmen, siger Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Offentlige bygherrer i grønt gearskifte

Skaleringsprocessen - en ny metode indført af CO-PI - er et tværoffentligt samarbejde, hvor flere offentlige organisationer går sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for private virksomheder at udvikle nye løsninger.

Partnerne i skaleringsprocessen ønsker med samarbejdet at sætte skub i serieproduktionen af eldrevne maskiner ved at gå sammen og sætte volumen på efterspørgslen af eldrevne maskiner i alle størrelser og kategorier.

Det åbne partnerskab optager løbende optager flere deltagere. Pr. november 2023 deltager18. offentlige bygherrer i skaleringsprocessen:

? Københavns Kommune
? Aalborg Kommune
? Aarhus Kommune
? Frederiksberg Kommune
? Middelfart Kommune
? Slagelse Kommune
? Rudersdal Kommune
? Esbjerg Kommune
? Odense Kommune
? Region Hovedstaden
? Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
? Vejdirektoratet
? Sund & Bælt
? Novafos
? Aarhus Vand
? Aarhus Havn
? Aalborg Forsyning
? Kildedal By