Femern A/S-bygherrecentret bliver placeret i en hotelbygning i Rødbyhavn.

I forbindelse med opstart af anlægsarbejderne til Femern-tunnelen på dansk side vil Femern A/S nu etablere et bygherrecenter i Rødbyhavn.

Forskellige lokaliteter i området er blevet screenet, sammenlignet og vurderet efter en række kriterier, herunder bl.a. afstanden til byggepladsen, totaløkonomien og muligheden for at selskabet kan samle flere funktioner på én lokalitet.

Femern A/S har på den baggrund indgået aftale om overtagelse af en hotelbygning på Havnegade i Rødbyhavn. Omkostninger til overtagelse og istandsættelse af bygningen kan holdes inden for det eksisterende anlægsbudget, oplyser selskabet.

- Fra bygherrecenteret kan vi føre tæt tilsyn i hele byggefasen. Tilstedeværelsen i Rødbyhavn sikrer, at vores medarbejdere er tæt på byggepladsen, og dermed hurtigt og effektivt kan håndtere de problemer, der måtte opstå, siger Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kvalitetssikring

Tilsynet skal sikre en høj kvalitet i byggeriet og overholdelse af alle krav til bl.a. miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø, løn- og ansættelsesforhold samt boligkvalitet, som entreprenørerne skal leve op til.

Bygherrecentret bliver samtidigt omdrejningspunkt for bygherrens dialog med borgerne i området, de lokale myndigheder, statslige aktører, de faglige organisationer og de mange øvrige aktører.

Danhotel vil efter overtagelsen blive istandsat og indrettet, så bygningen matcher selskabets behov for kontorpladser, overnatning, mødefaciliteter og udstilling. Bygningen vil efter ombygningen have kapacitet til ca. 75 kontorarbejdspladser, et antal overnatningspladser, reception samt møde- og -udstillingsfaciliteter

Omkring en tredjedel af Femern A/S-medarbejderne ventes i anlægsfasen have fast base i Rødbyhavn, mens endnu ca. en tredjedel vil have skiftende arbejdssted mellem København og Rødbyhavn. Den sidste tredjedel vil arbejde fra København eller i Tyskland.