Lyt til artiklen:

Skødesløshed og upræcise LER-oplysninger skyld i mange overgravninger

00:00
Hastighed: ???x
03:34

Abonnementsartikel

Den er især gal med mange fiber- og telekabler, mener blandt andet SR-Gruppen, som støder på problemerne ved vejrenoveringer.

Ifølge en opgørelse fra Fiberalliancen sker der hvert år tusindvis af graveskader på forsyningsinfrastruktur - i mere end 80 procent af tilfældene handler det om telekabler og fibernet. Ifølge en rapport fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) blev der i 2021 indberettet 16.229 graveskader, og graveskaderne løber årligt op i cirka 300 millioner kroner.

Ud over at det er dyrt at udbedre, så er det også til stor gene for de berørte virksomheder og hjemmearbejdspladser, hvis man mister forbindelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sjældent dybde nok

Disse tal taler jo for sig selv, og burde få nogle alarmklokker til at ringe hos de pågældende ledningsejere af telekabler. Ledningsejerne må også have en interesse for, at kvaliteten af deres telekabler opretholdes.

- Vi udfører ikke egentlig gravearbejde, men i forbindelse med vejrenovering foretager vi gennemfræsning af eksisterende vejbelægninger i 30 cm dybde, og i forbindelse med kantstensudskiftning foretager vi bortfræsning af eksisterende kantsten ligeledes i 30 cm dybde fra overkant kantsten, oplyser områdedirektør Morten Larsen fra SR-Gruppen A/S.

En af udfordringerne er, at der mangler nationale regler for nedlægningsdybder for telekabler. Ifølge bekendtgørelse nr. 583 af 08/07/1997 Bekendtgørelse om nedlægningsdybder for telekabler og begrænsning af erstatning ved beskadigelse af telekabler skal telekabler i private veje ligge i 45 cm dybde. På offentlige arealer er det derimod Vejmyndigheden, der i gravetilladelsen skal fastsætte kravet til dybden. Det er de kommunale medarbejdere næppe bevidst om.

- Efter min mening burde reglerne være, at telekabler skal ligge under vejkassen af sten og grus. Man forventer ikke at møde kabler i grusbærelag. Herudover bør der være krav om, at der skal etableres advarselsbånd 20 cm over telekablet, således at der etableres en gravesikker afstand til telekablet. Dette vil i praksis betyde, at telekabler skal ligge 20 cm under vejkassen. Vejmyndigheden skal eksempelvis have mulighed for at istandsætte deres vej eller fortov uden at støde på telekabler, siger områdedirektøren.

Derudover mener han, at der bør være en respektafstand til andre konstruktioner, så disse uden unødig risiko kan repareres eller udskiftes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi oplever for eksempel, at telekabler er placeret klos op ad bagsiden på kantsten eller er indstøbt i kantstensbeton. Kabler ligger lige under asfalten, så blot skæring af asfaltbelægning skader dem. Hvis telekabler er dækket af et advarselsbånd, ligger det sjældent 20 cm over kablet, fastslår han.

Disse regler bør revideres af Vejdirektoratet, som udover ministeriet, er øverste myndighed for sektoren.

Ansvarsforhold bør ændres

Morten Larsen mener, at branchen må gribe i egen barm og få bedre styr på disse forhold.

- Vejmyndighederne bør føre mere tilsyn med gravearbejdet i forhold til de udstedte gravetilladelser. Og de må kassere arbejdet, og bede om, at få rettet mangler. Ved udestående mangler må Vejmyndighederne nægte efterfølgende gravetilladelse til den pågældende ledningsejer. Manglende dybde bør være en væsentlig mangel. Endelig bør ansvarsforholdet ændres, så manglende dybde fritager skadevolder for ansvar. LER-oplysningerne er ikke præcise nok, og den manglende dybde er et gennemgående problem, fastslår områdedirektøren.