Lyt til artiklen:

Munck vinder transmissionsledning på Als

00:00
Hastighed: ???x
01:10

Munck Forsyningsledninger og Sønderborg Varme har netop indgået aftale om udførelse af seks kilometer fjernvarmetransmissionsledning fra Sønderborg til Augustenborg.

Den seneste i række af nyvundne fjernvarmeprojekter hos Munck Forsyningsledninger er udførelse af cirka seks kilometer transmissionsledning mellem Sønderborg og Augustenborg på Als i hovedentreprise for Sønderborg Varme.

Første spadestik til projektet blev taget i slutningen af november og planen er, at arbejdet skal være færdiggjort i slutningen af maj 2022. Det er en stram tidsplan, hvilket stiller store krav til planlægning, logistik, trafikafvikling og ressourcer, skriver entreprenøren. Det skyldes blandt andet også, at der i perioder vil være arbejder flere steder på strækningen, samtidig med at store dele af ledningen løber gennem både Sønderborg og Augustenborg by.

Munck Forsyningsledningers egen No-Dig afdeling skal også i arbejdstøjet i forbindelse med projektet, da det udover jord- og anlægsarbejder også omfatter gennemførelse af styret underboring under omfartsvejen. Der indgår ligeledes belægningsarbejder samt smedearbejder og tilslutninger til eksisterende anlæg.