Lyt til artiklen:

Når prisstigninger på materialer kan udløse regulering af entreprisesum

00:00
Hastighed: ???x
05:36

Abonnementsartikel

I AB 18 findes der blandt andet regler om mangler ved ekstraarbejder, tidsfristforlængelse og aflevering, men også regler om regulering af entreprisesummen.

I de seneste år har der været meget fokus på de prisstigninger på materialer, som blandt andet bygge- og anlægsbranchen har oplevet, og som har været med til at presse entreprenørvirksomhederne på pengepungen.

Det har rejst spørgsmålet, om entreprenørfirmaet som følge af prisstigninger på materialer kan kræve at få ændret i den pris, som er aftalt med kunden?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Spørgsmålet er videregivet til underdirektør og advokat i brancheorganisationen DI Byggeri, Louise Dahl Krath Jensen.

DI Byggeri repræsenterer 6.700 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 120.000 medarbejdere i landet.

- Har en entreprenør aftalt en fast pris for et arbejde med en kunde, er udgangspunktet, at prisen for det pågældende arbejde ikke kan ændre sig. Prisen er med andre ord fast i ordets forstand, siger Louise Dahl Krath Jensen til Maskinteknik.

Ifølge Louise Dahl Krath Jensen kan det imidlertid sagtens aftales med kunden, at den faste pris skal kunne reguleres, herunder for eksempel som følge af prisstigninger på materialer.

- En sådan aftale kan blandt andet indgås ved brug af standardaftaledokumentet AB 18. Så det kække svar på spørgsmålet er, at man som entreprenør godt kan kræve at få ændret i prisen, men kun hvis det er aftalt, uddyber hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udarbejdet af branchen

AB 18 er et standardaftalesæt, som hovedsageligt er tænkt anvendt ved bygge- og anlægsarbejder.

Det er udarbejdet i samarbejde mellem byggeriets parter, herunder Vejdirektoratet, Bygningsstyrelsen, DI Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder.

I AB 18 findes blandt andet regler om mangler, ekstraarbejder, tidsfristforlængelse og aflevering, men også regler om regulering af entreprisesummen.

Ny formand i DI Byggeri

Se også:

Ny formand i DI Byggeri

- Det gode ved AB 18 er, at det er noget, byggeriets parter har lavet, og AB 18 er derfor også afbalanceret i forhold til de forskellige parters interesse, siger Louise Dahl Krath Jensen fra DI Byggeri.

- Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at AB 18 ikke er lov. AB 18 skal derfor være vedtaget mellem parterne for at være gældende i et aftaleforhold, fastslår hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

AB 18 er blot ét blandt flere standardaftalesæt i det såkaldte AB-system, som blev offentliggjort i 2018. I dette system findes blandt andet også en ABR 18 og en ABT 18, der retter sig mod henholdsvis rådgivningsopgaver og totalentrepriser - entrepriser hvor entreprenøren både udfører og projekterer.

Flere betingelser

Er AB 18 vedtaget mellem entreprenøren og kunden, vil entreprenøren efter omstændighederne kunne kræve, at kunden betaler en godtgørelse, hvis der indtræder ekstraordinær prisstigning på materiale, der indgår i arbejdet.

AB 18 er tiltænkt at skulle afløse det gamle standardaftaledokument AB 92.

Landsretten omstøder kendelse: Fælledby genoptager boligbyggeriet

Se også:

Landsretten omstøder kendelse: Fælledby genoptager boligbyggeriet

- Som noget nyt i forhold til AB 92 giver AB 18 entreprenøren mulighed for en godtgørelse, hvis der efter aftaleindgåelsen er sket ekstraordinære prisstigninger på blandt andet materialer, siger Louise Dahl Krath Jensen fra DI Byggeri.

- Denne mulighed kan give entreprenøren mere ro i maven i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Reguleringsmuligheden er dog ikke et tagselvbord. Med dette mener jeg, at der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, før en prisstigningsgodtgørelse kan komme på tale, siger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Usikkerhed om bestemmelsen

De betingelser som skal være opfyldt, for at entreprenøren kan få en prisstigningsgodtgørelse, kan man læse mere om på DI Byggeris hjemmeside.

Betingelserne har imidlertid vist sig at give en række udfordringer i praksis, da der ikke altid er fuld enighed parterne imellem, om betingelserne er opfyldt.

Vejdirektoratet byder flere partnere op

Se også:

Vejdirektoratet byder flere partnere op

- Der har været en del usikkerhed omkring, hvordan bestemmelsen om prisstigningsgodtgørelse i AB 18 skal forstås, siger Louise Dahl Krath Jensen fra DI Byggeri.

- Hos DI Byggeri gør vi derfor også, hvad vi kan, for på vores hjemmeside nærmere at forklare om reglerne, og derudover har vi udviklet et beregningsværktøj, som branchen har taget rigtig godt imod, siger hun.

Nye voldgiftsafgørelser løbende

Der kommer løbende voldgiftsafgørelser til, der er med til at afklare retsstilling omkring spørgsmålet om prisstigningsgodtgørelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er imidlertid ikke alle afgørelser, der er offentlig tilgængelige, hvilket skyldes, at offentliggørelse af voldgiftsafgørelser forudsætter samtykke fra de parter, der har været involveret i sagen.

Materialeprisstigninger kostede på bundlinjen

Se også:

Materialeprisstigninger kostede på bundlinjen

- Bliver vi opmærksom på en relevant voldgiftsafgørelse, som det er muligt for os at offentliggøre, gør vi hvad vi kan for at oplyse branchen om afgørelsen, siger Louise Dahl Krath Jensen fra DI Byggeri.

- Dette var for eksempel tilfældet, da vi i december sidste år offentliggjorde en afgørelse, der nærmere forholdt sig til betingelsen i AB 18 om, at den prisstigning, entreprenøren ønsker godtgørelse for, skal være "generelt forekommende", siger hun.

Den afgørelse, som Louise Dahl Krath Jensen henviser til, kan findes i sin fulde længe på DI Byggeris hjemmeside.